Số 23.2013 (634) ngày 25/06/2013

SỐ 23 (634) - THÁNG 06/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

60/2013/NĐ-CP

Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 

* Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 3 tháng/lần

Trang 2

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

2

12/2013/TT-BCT

Thông tư 12/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

 

* 3 dịch vụ được lập wesite thương mại điện tử

Trang 2

3

11/2013/TT-BCT

Thông tư 11/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

 

* Bể chứa xăng dầu phải cách công trình công cộng tối thiểu 50m

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

4

59/2013/NĐ-CP

Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

 

* Cán bộ có dấu hiệu tham nhũng bị tạm đình chỉ công tác tối đa 90 ngày

Trang 3

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

5

980/QĐ-TTg

Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

 

* Phát triển hệ thống đô thị khu vực giáp vùng Thủ đô

Trang 3

6

11/CT-TTg

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng…

 

* Quý IV/2013, hoàn thiện dự thảo Luật Phá sản sửa đổi

Trang 4

7

36/2013/QĐ-TTg

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

* Học sinh vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 15kg gạo/tháng

Trang 4

8

18/2013/QĐ-UBND

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Chế độ quản lý tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

1519/QĐ-BTP

Quyết định 1519/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc chức năng của Bộ Tư pháp…

 

* Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

10

909/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 909/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

* Cơ cấu tổ chức, chức năng của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS05/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC 3 THÁNG/LẦN

Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với các đơn vị sử dụng lao động tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, với 02 hình thức thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc bao gồm: Đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động.

Theo đó, người lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 03 tháng/lần; để trao đổi, thảo luận về tình hình sản xuất, kinh doanh, điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động đối với người sử dụng và ngược lại... Khoảng cách giữa 02 lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày; trường hợp thời gian tổ chức đối thoại trùng với thời gian tổ chức hội nghị người lao động thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ. Mỗi bên tham gia đối thoại quyết định số lượng thành viên đại diện của mình tham gia nhưng phải có ít nhất là 03 người.

 

Đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động hàng năm về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, đề xuất của mỗi bên; thông qua nghị quyết hội nghị người lao động... Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với doanh nghiệp dưới 100 lao động hoặc theo hình thức hội nghị đại biểu đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên...

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các hình thức thực hiện dân chủ khác như: Cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp; tổ chức lấy ý kiến trực tiếp người lao động hoặc thông qua hòm thư góp ý kiến...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013 và thay thế các Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 và 87/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007.

Ü Thương mại-Quảng cáo:


3 DỊCH VỤ ĐƯỢC LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 20/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định về thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử (TMĐT), áp dụng cho thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng, cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

Tại Thông tư này, Bộ Công Thương quy định rõ đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT phải là thương nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp và có website TMĐT cung cấp ít nhất 01 trong 03 dịch vụ sau: Dịch vụ sàn giao dịch TMĐT; dịch vụ khuyến mại trực tuyến; dịch vụ đấu giá trực tuyến.

Về hồ sơ đăng ký, ngoài Đơn đăng ký theo mẫu, thương nhân hoặc tổ chức đó còn phải bổ sung Đề án cung cấp dịch vụ, Quy chế quản lý hoạt động của website và mẫu hợp đồng dịch vụ giữa

 

thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT với thương nhân, tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được thực hiện trực tuyến trên Cổng Thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ rõ, các website cung cấp dịch vụ TMĐT sẽ bị chấm dứt đăng ký nếu quá 30 ngày mà website không hoạt động hoặc thương nhân, tổ chức không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu; bị hủy bỏ đăng ký nếu thương nhân, tổ chức chủ quản thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động TMĐT hoặc không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.


BẾ CHỨA XĂNG DẦU PHẢI
 CÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỐI THIỂU 50M

Ngày 18/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT, trong đó đáng chú ý là những quy định về bể chứa và cột bơm xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương quy định bể chứa của cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện như: Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy; không lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất, trong hoặc dưới các gian bán hàng; xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3m; bể chứa được lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể… Bên cạnh đó, cột bơm xăng dầu phải được đặt tại các vị trí thông thoáng và đặt trên đảo bơm; đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,2m; đấu đảo bơm phải cách cột bơm ít nhất 0,5m…

Đồng thời, bế chứa và cột bơm xăng dầu đều phải cách nơi sản

 

xuất có phát lửa hoặc tia lửa là 18m; cách các công trình công cộng (trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại) là 50m. Riêng cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định thì khoảng cách tối thiểu là 25m; và nếu có đồng thời hệ thống thu hồi xăng dầu thì khoảng cách tối thiểu là 17m.

Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện chung sau: Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy; chiều rộng một làn xe dành cho xe ra, vào nhập hàng và mua hàng không nhỏ hơn 3,5m; bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường; cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín bằng vật liệu không cháy, có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2013.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


CÁN BỘ CÓ DẤU HIỆU THAM NHŨNG
 BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC TỐI ĐA 90 NGÀY

Nội dung này được thể hiện tại Nghị định số 59/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17/06/2013, quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định chỉ rõ, cán bộ, công chức, viên chức bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có dấu hiệu gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc. Trong đó, việc xác định cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng dựa vào các căn cứ như: Có văn bản yêu cầu của cơ quan thanh tra; qua xác minh nội dung theo đơn tố cáo hoặc qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng…

Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức tối đa là 90 ngày kể

 

từ ngày người có thẩm quyền ra quyết định. Trong thời hạn này, cán bộ, công chức, viên chức vẫn được hưởng chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác ban đầu.

Khi hết thời hạn nêu trên mà cơ quan có thẩm quyền không có kết luận về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức hoặc kết luận cán bộ, công chức, viên chức không có hành vi tham nhũng thì quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được hủy bỏ. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khôi phục vị trí công tác ban đầu; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2013 và thay thế Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ
 KHU VỰC GIÁP VÙNG THỦ ĐÔ

Đây là một trong những định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/06/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030.

Theo Quyết định này, phạm vi lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi Bắc Bộ gồm 14 tỉnh, được phân ra thành 03 vùng không gian với định hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của từng vùng là: Vùng biên giới Việt - Trung, vùng biên giới Việt - Lào và vùng trung du gò đồi.

Cụ thể: Đối với vùng trung du gò đồi, gồm các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ và Hòa Bình, sẽ hình thành các trung tâm kinh tế - đô thị, các khu cụm công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội để giảm tải cho Thủ đô Hà Nội, phấn đấu đến 2030, có khoảng 120 đô thị, gồm 47 đô thị cải tạo, 34 đô thị nâng loại và 39 đô thị mới. Riêng khu vực giáp vùng Hà Nội thuộc 04 tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang và Hòa Bình, sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị gắn với các cụm công nghiệp khai
 

 

khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất, thủy điện; các trung tâm dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp...; trong đó Thành phố Thái Nguyên, Việt Trì là đô thị loại I.

Đối với vùng biên giới Việt - Trung, gồm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu, cần bảo vệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn; phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu, công nghiệp khai khoáng là chủ đạo; duy trì quan hệ mật thiết với các tỉnh Nam Trung Quốc...

Tại vùng biên giới Việt - Lào, gồm tỉnh Điện Biên, Sơn La và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, là vùng có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng đối với cả nước, sẽ tập trung phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng đầu nguồn và đa dạng sinh học; công nghiệp khai khoáng, thủy điện, chế biến nông lâm, vật liệu xây dựng; du lịch văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng... Riêng tại khu vực 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La, hình thành đô thị hạt nhân gắn với các cụm công nghiệp, trung tâm du lịch, giao lưu kinh tế cửa khẩu, thủy điện và thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


QUÝ IV/2013, HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT PHÁ SẢN SỬA ĐỔI

Yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/06/2013, về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ chủ trì soạn thảo loạt văn bản Luật và Nghị định có liên quan nhằm tạo “hành lang pháp lý” ổn định, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó, quý IV/2013, hoàn thiện dự thảo Luật Phá sản sửa đổi, dự thảo Luật Đầu tư công, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quý II/2014, hoàn thiện

 

dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất); quý II/2015, hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch…

Riêng Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm xây dựng Đề án thí điểm tổ chức phối hợp phát triển vùng kinh tế và Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp; Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống của tổ chức tín dụng; hoàn thiện văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng, chống rửa tiền…
 


HỌC SINH VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
 ĐƯỢC HỖ TRỢ 15KG GẠO/THÁNG

Ngày 18/06/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Thủ tướng đề ra chính sách hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh là người dân tộc thiểu số, có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ
 

 

khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.

Những học sinh thuộc các đối tượng trên sẽ được hưởng hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013.

 


CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TIỀN ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Ngày 13/06/2013, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND quy định về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (sau đây gọi là thu đấu giá quyền sử dụng đất) trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quyết định này chỉ rõ, các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP được nộp vào tài khoản Tạm thu chờ nộp ngân sách của cơ quan tài chính (Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch) để quản lý, theo dõi, gồm: Tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP; tiền phí đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa sử dụng hết; các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền sử đụng đất.

Trong đó, số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo
 

 

quyết định trúng đấu giá được hoàn trả lại kinh phí ngân sách  thành phố, quận, huyện, thị xã mà Quỹ Phát triển đất đã ứng trước để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá; số còn lại sẽ được cơ quan tài chính nộp vào ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ điều tiết quy định về phân cấp nguồn thu của UBND TP.

Số thu phạt do vi phạm quy chế đấu giá, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất và tiền phí đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa sử dụng hết được cơ quan tài chính thực hiệp nộp ngân sách theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/06/2013 và thay thế các quy định ban hành trước đây của UBND TP trái với Quyết định này.

 

Ü Hành chính:


CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
 TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1519/QĐ-BTP ngày 20/06/2013 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định này, có 14 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc quản lý của Bộ Tư pháp, gồm 04 TTHC Trung ương, 07 TTHC cấp tỉnh và 03 TTHC cấp xã. Trong đó, có một số TTHC đáng chú ý như: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện hoặc tại Việt Nam; Đăng ký việc nhận  

 

cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện hoặc tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Đăng ký kết hôn hoặc đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới…

Cùng với việc ban hành các TTHC nêu trên, Quyết định này cũng bãi bỏ các TTHC tương ứng đã được ban hành theo Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/08/2009.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Cơ cấu tổ chức:


CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG
CỦA CỤC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Ngày 20/06/2013, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo Quyết định này, cơ cấu của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em với 07 Phòng và đơn vị trực thuộc, trong đó, ngoài các Phòng và đơn vị đã được quy định trước đây như Phòng Bảo vệ trẻ em, Phòng Chăm sóc trẻ em, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng và Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông; nay bổ sung thêm Phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em và Phòng Kế toán - Tài vụ.
 

 

Đồng thời, Quyết định cũng chỉ rõ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn giữ vai trò là đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em với những nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ các dự án Luật, Pháp lệnh, các văn bản pháp luật, các cơ chế, chiến lược, kế hoạch, chương trình về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tổ chức thực hiện và kiểm tra các quy định về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 168/QĐ-LĐTBXH ngày 24/01/2008.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.