Số 19.2013 (630) ngày 28/05/2013

 

SỐ 19 (630) - THÁNG 05/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

53/2013/NĐ-CP

Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

 

* Thu mua nợ xấu của tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

71/2013/TT-BTC

Thông tư 71/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu

 

* Thuế xuất khẩu than đá là 13%

Trang 2

3

70/2013/TT-BTC

Thông tư 70/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

* Giảm thuế nhập khẩu xăng còn 18%

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

4

55/2013/NĐ-CP

Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và công việc được cho thuê lại lao động…

 

* Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có vốn pháp định 2 tỷ

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

5

09/CT-TTg

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013

 

* Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2013

Trang 3

6

54/2013/NĐ-CP

Nghị định 54/2013/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước…

 

* Gia hạn vay vốn đến 15 năm với các dự án hạ tầng lớn

Trang 3

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

7

795/QĐ-TTg

Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

 

* Năm 2015, thu nhập bình quân vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 2.500 USD

Trang 4

8

56/2013/NĐ-CP

Nghị định 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

 

* Đối tượng được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trang 4

9

29/2013/QĐ-TTg

Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015…

 

* Cấp đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBSCL

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

10

07/CT-TTg

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

 

* Đổi mới cơ bản quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

11

26/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý giống thủy sản

 

* Quy định điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản  

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:


THU MUA NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BẰNG TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT

Ngày 18/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2013/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (QLTS) của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo Nghị định này, Công ty QLTS sẽ được thành lập bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (500 tỷ đồng) và được thực hiện các hoạt động như: Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ; quản lý khoản nợ xấu đã mua; tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản; bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng...

Trong đó, Công ty QLTS sẽ tiến hành mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng thông qua 02 phương thức: Theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt do Công ty QLTS phát hành hoặc theo giá trị thị trường bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt.
 

 

Theo phương thức thứ nhất, trái phiếu đặc biệt được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử (theo phương án phát hành đã được NHNN chấp thuận), với mệnh giá (tính theo đồng Việt Nam) có giá trị bằng giá mua của khoản nợ xấu; với thời hạn tối đa 05 năm, lãi suất 0% và được sử dụng để vay tái cấp vốn của NHNN.

Còn theo phương thức mua lại nợ xấu theo giá trị thị trường, các khoản nợ xấu phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: Là khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; có tài sản bảo đảm; hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; khách hàng vay còn tồn tại; số dư của khoản nợ xấu hoặc dư nợ xấu của khách hàng vay không thấp hơn mức quy định của NHNN. Việc mua lại các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện này sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của NHNN...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013.
 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


THUẾ XUẤT KHẨU THAN ĐÁ LÀ 13%

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 71/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 23/05/2013, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Cụ thể, Bộ Tài chính quy định từ ngày 07/07/2013 áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu là 13% đối với các mặt hàng: Than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá; than cốc và than nửa cốc (luyện từ

 

than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.

Theo quy định trước đó, tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, các mặt hàng than nêu trên được áp mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2013.


GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG CÒN 18%

Ngày 22/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2013/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trước đó, tại Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 08/05/2013, Bộ Tài chính đã đồng loạt tăng thuế suất nhập khẩu lên 19% đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710.12 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như: Ron 90, cao hơn và loại khác (gồm cả pha chì và không pha chì); tetrapropylen; dung môi trắng; dung môi có hàm lượng cấu tử thơm dưới 1% tính theo trọng lượng; dung môi nhẹ khác; naphtha,
 

 

reformate và các chế phẩm để pha chế xăng động cơ...

Nay, tại Thông tư này, Bộ Tài chính quyết định giảm mức thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng trên xuống còn 18%. Mức thuế suất đối với các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi vẫn giữ nguyên, cụ thể: đối với xăng máy bay (bao gồm cả loại làm nhiên liệu máy bay phản lực) là 7%; nhiên liệu diesel là 14%; dầu thô, nguyên liệu sản xuất than đen, dầu mỡ bôi trơn đều là 5%...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2013.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH 2 TỶ

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/05/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Theo đó, doanh nghiệp muốn được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện như: Đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng; duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (2 tỷ đồng) trong suốt quá trình hoạt động; địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; đồng thời, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải có lý lịch rõ ràng, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên.

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ quy định Danh mục các công việc được cho thuê lại lao động bao gồm: Phiên dịch, biên dịch, tốc ký; thư ký, trợ lý hành chính; lễ tân; hướng dẫn du lịch; hỗ trợ bán hàng; hỗ trợ dự án; lập trình hệ thống máy
 

 

sản xuất; dọn dẹp vệ sinh toà nhà, nhà máy; vệ sĩ, bảo vệ; lái xe...

Việc cho thuê lại lao động nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Trong đó không bao gồm các trường hợp sau: Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công; thay thế người lao động bị thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp; cho thuê lao động để làm việc ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt...

Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng. Khi hết thời hạn này, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Ngày 24/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013, nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước theo dự toán đã được Quốc hội phê chuẩn.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm 2013 (không bao gồm các khoản lương, phụ cấp); cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm… và tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước…

Đồng thời, cần thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách

 

trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 nhưng đến 30/06/2013 vẫn chưa được phân bổ, phân bổ chưa đúng quy định hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện… Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA…

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan, địa phương có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước trước ngày 30/06/2013. Riêng Ngân hàng Nhà nước phải điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát; tiếp tục giảm lãi suất cho vay; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 12% cả năm 2013.
 


GIA HẠN VAY VỐN ĐẾN 15 NĂM VỚI CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG LỚN

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định số 54/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 22/05/2013 về việc bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiến hành gia hạn thời gian cho vay đối với một số dự án, doanh nghiệp mà chủ đầu tư, doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011, 2012 và không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa 15 năm đối với khoản vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho một số dự án kết cấu hạ tầng kinh tế có quy mô đầu tư lớn (thuộc nhóm A, B) trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, thép, nước sạch, môi trường; và lên tối đa 36 tháng đối với các khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của
 

 

Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung quy định về việc cho các doanh nghiệp vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu, với mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua thức ăn chăn nuôi thủy sản theo phương án đã được Ngân hàng Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và mức vay tối đa với mỗi đối tượng được vay không quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của từng phương án vay, nhưng không quá 12 tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


NĂM 2015, THU NHẬP BÌNH QUÂN
 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẠT 2.500 USD

Ngày 23/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2020 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg.

Nhằm xây dựng vùng ĐBSH trở thành “đầu tàu” của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm đương vai trò to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng đề ra mục tiêu đến năm 2015, nâng thu nhập bình quân đầu người vùng ĐBSH lên 2.500 USD và đến năm 2020 là 4.180 USD. Tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng đạt 26,6% năm 2015 và 28,7% năm 2020. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 16 - 18%/năm trong cả kỳ quy hoạch, tiến dần đến cân bằng cán cân xuất - nhập khẩu và đạt mức xuất siêu trung bình 3 - 4 tỷ USD/năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân đạt khoảng 20%...

 

Cũng theo Quy hoạch này, mỗi năm, có khoảng 300 - 350 nghìn lao động của vùng được giải quyết việc làm; phấn đấu đến năm 2020 tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt mức 80%; tỷ trọng lao động có trình độ kỹ thuật chuyên môn đạt trên 40%. Bên cạnh đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 2% và tăng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo lên 3,5 lần.

Ngoài ra, trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của vùng ĐBSH, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng một số khu du lịch trọng điểm quốc gia có tầm vóc quốc tế. Dự kiến đến năm 2015, thu hút khoảng 17 - 18 triệu lượt khách trong nước và 3,2 - 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Ngày 22/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo Nghị định này, những trường hợp được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” bao gồm: Có 2 con (bao gồm cả con đẻ và con nuôi) trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người sống và người đã từ trần).

 

Ngoài ra, Nghị định cũng chỉ rõ, bà mẹ thuộc đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” như nêu trên, nhưng phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực (kể cả được hưởng án treo) thì không được tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đồng thời, trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013 và bãi bỏ Nghị định số 176-CP ngày 20/10/1994.


CẤP ĐẤT Ở CHO HỘ ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÙNG ĐBSCL

Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL) giai đoạn 2013 - 2015.

Theo Quyết định này, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn, chưa có đất ở và chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở tại 11 tỉnh thuộc vùng ĐBCSL sẽ được giao đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh. Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/hộ để mua đất cấp trực tiếp cho mỗi hộ; ngân sách địa phương cũng sẽ hỗ trợ với mức tối thiểu không dưới 10% so với mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương…

Các hộ được cấp đất ở phải làm nhà ở, không được chuyển nhượng, thế chấp,
 

 

mua bán cho người khác trong thời gian 10 năm, kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Nếu hộ được cấp đất di chuyển đi nơi khác thì phải giao lại đất đã được cấp cho chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, không có đất sản xuất và có lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định sẽ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất với tổng mức vay không quá 8 triệu đồng/hộ và lãi suất bằng 0,1%/tháng (tương ứng với 1,2%/năm)… theo quy định tại Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2013 và thay thế Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007; Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/09/2008.
 

Ü Hành chính:


ĐỔI MỚI CƠ BẢN QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/05/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, nhận thấy công tác cải cách hành chính của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp còn chậm, kết quả chưa cao, Thủ tướng chỉ thị đổi mới cơ bản quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); giao cho Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính và Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.
 

 

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 theo hướng bổ sung các quy trình về đánh giá tác động đối với văn bản QPPL; thiết lập hệ thống cơ chế kiểm soát chất lượng đánh giá tác động của văn bản QPPL và văn bản pháp luật khác...

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các cấp triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định; thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại...
 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:


QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

Ngày 22/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản.

Theo đó, Thông tư quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện cho sinh sản giống thủy sản hoặc thực hiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản bố mẹ phải đáp ứng các điều kiện như: Có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư về giống thủy sản; địa điểm xây dựng phải theo quy hoạch hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền; có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập về; cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phù hợp; có bảng hiệu, địa chỉ rõ ràng; phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản và đảm bảo chất lượng giống thủy sản đã công bố; thực hiện ghi nhãn giống thủy sản khi lưu thông; ghi chép hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh giống thủy sản và lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 03 năm.

Đồng thời, cơ sở thực hiện cho sinh sản giống thủy sản phải có ít nhất 01 nhân

 

viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên hoặc có giấychứng nhận/chứng chỉ được đào tạo về nuôi trồng thủy sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản bố mẹ thì phải có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản trở lên.

Cũng theo Thông tư, việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, kinh doanh sẽ được thực hiện tại cơ sở sản xuất; theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất. Còn việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản tại địa phương nơi tiếp nhận chỉ được thực hiện khi có nghi vấn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2013 và thay thế những nội dung liên quan đến khảo nghiệm giống thủy sản tại Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03/06/2002; thay thế khoản 3 Mục III Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.