Số 20.2017 (833) ngày 30/05/2017

 

SỐ 20 (833) - THÁNG 05/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

51/2017/TT-BTC

Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

* Rút ngắn thời gian đăng ký hoạt động đại lý thuế

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

50/2017/TT-BTC

Thông tư 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

 

* Quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm

Trang 3

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

3

68/2017/NĐ-CP

Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

 

* Miễn tiền thuê đất cho dự án đầu tư trong cụm công nghiệp

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

63/2017/NĐ-CP

Nghị định 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

 

* Chính sách tài chính đặc thù với Thủ đô Hà Nội

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

5

67/2017/NĐ-CP

Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

 

* Pha trộn xăng dầu để trục lợi, phạt đến 100 triệu đồng

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

69/2017/NĐ-CP

Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Thay đổi cơ cấu Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang 4

7

47/2017/TT-BTC

Thông tư 47/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ

 

* Cơ sở giáo dục công lập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

8

708/QĐ-TTg

Quyết định 708/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

 

* Năm 2017, thí điểm cấp số, thẻ an sinh xã hội điện tử

Trang 5

9

705/QĐ-TTg

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

 

* 100% nhà trường có giáo viên dạy môn pháp luật

Trang 5

10

22/CT-TTg

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

 

* Tăng cường kiểm tra thực hiện cam kết, thỏa thuận quốc tế

Trang 5

11

24/2017/TT-BYT

Thông tư 24/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

* Nạn nhân bạo lực gia đình được tạm lánh tại bệnh viện 1 ngày

Trang 6

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

12

23/CT-TTg

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

 

* Thực hiện nghiêm quy định về số lượng thành viên UBND các cấp

Trang 6

NÔNG  NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

13

65/2017/NĐ-CP

Nghị định 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

 

* Nuôi trồng, khai thác dược liệu được hưởng nhiều ưu đãi

Trang 6

XUẤT NHẬP CẢNH

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

14

52/2017/TT-BTC

Thông tư 52/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

 

* Mang từ 300g vàng khi xuất, nhập cảnh phải khai báo  

Trang 7

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 04/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THUẾ

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 51/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/05/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Cụ thể, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Thuế phải kiểm tra đối chiếu thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp “Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế” cho doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện phải có văn bản trả lời doanh nghiệp; trong khi trước đây là 10 ngày. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày ký “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế”, Cục Thuế có trách nhiệm đăng tải công khai Danh sách đại lý thuế đủ điều kiện

 

kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trên website của Cục Thuế.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn bổ sung điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, ngoài việc phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành liên quan khác, đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ 02 năm trở lên, từ ngày 15/07/2017, người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế còn phải có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2017.
 

Ü Bảo hiểm:

QUY ĐỊNH TỶ LỆ HOA HỒNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm sẽ được hưởng một khoản hoa hồng sau khi thực hiện một hoặc một số nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm để mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Theo đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ dao động từ 0,5% - 20%; trong đó, tỷ lệ 20% áp dụng với hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy; tỷ lệ 0,5% áp dụng với hợp đồng bảo hiểm hàng không; tỷ lệ 5% áp dụng với bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

 

Với bảo hiểm trọn đời, tỷ lệ hoa hồng tối đa tùy theo phương thức nộp phí, tối đa là 30% với phương thức nộp phí định kỳ; 10% với phương thức nộp phí một lần. Tương tự, với bảo hiểm trả tiền định kỳ, tỷ lệ hoa hồng tối đa là 25% với phương thức nộp phí định kỳ; 7% với phương thức nộp phí một lần.

Cũng theo Thông tư này, hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công khai trên website của mình toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập; đồng thời công bố các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trong tháng trước liền kề (nếu có) trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Ü Đầu tư:

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

Ngày 25/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó quy định cụ thể về những ưu đãi đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp.

Cụ thể, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 07 năm; Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Đồng thời, Nghị định này cũng quy định nhiều ưu đãi, hỗ trợ với cụm công nghiệp làng nghề. Trong đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm và được xem xét vay vốn tín dụng với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 15 năm và cũng được xem xét vay vốn tín dụng với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư.

Để được hưởng ưu đãi nêu trên, cụm công nghiệp làng nghề phải nằm trong Quy hoạch; Số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề chiếm trên 60% so với số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã di dời hoặc đăng ký di dời vào cụm công nghiệp làng nghề; Tính đến thời điểm xem xét hưởng ưu đãi, tỷ lệ đăng ký lấp đầy trên 80%, trong đó trên 60% của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề theo xác nhận của UBND cấp huyện.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2017; thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ngày 19/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Tại Nghị định, Chính phủ khẳng định Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội để Hà Nội thực hiện vai trò trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do Hà Nội quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND Thành phố phải lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công

 

trung hạn cho ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng được vay lại vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố; vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mức dư nợ vay của ngân sách Hà Nội không được vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017, được áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Ü Thương mại:

PHA TRỘN XĂNG DẦU ĐỂ TRỤC LỢI, PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

Đây là nội dung của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/05/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; có hiệu lực từ ngày 10/07/2017.

Cụ thể, Nghị định này quy định phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi thực hiện pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi; Thực hiện pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối; Thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối.

Bên cạnh đó, đối với hành vi không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, mức phạt tiền là 01 - 02 triệu đồng; hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định, 

 

mức phạt tiền là từ 02 - 06 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt từ 40 - 60 triệu đồng được áp dụng với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định; Bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Nghị định cũng quy định hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác (trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang tại địa bàn miền núi, vùng cao) bị phạt từ 02 - 04 triệu đồng. Tương tự, hành vi bán xăng dầu qua các trụ bơm xăng dầu tự động hoặc cột bơm di động mà không được cấp Giấy phép bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Nghị định này thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/2013.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THAY ĐỔI CƠ CẤU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Theo Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 25/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ còn 26 đơn vị trực thuộc thay vì 27 đơn vị như trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 03 đơn vị mới gồm: Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Cục Cơ sở vật chất; trong khi đó, 04 đơn vị cũ, gồm: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Cục Đào tạo với nước ngoài; Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn trong cơ cấu tổ chức của Bộ.

Đồng thời, Vụ Giáo dục Quốc phòng được đổi thành Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Công tác học sinh, sinh viên đổi thành Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Hợp tác quốc tế

 

được đổi thành Cục Hợp tác quốc tế; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đổi thành Cục Quản lý chất lượng. Các đơn vị khác vẫn giữ nguyên như quy định trước đây, như: Tạp chí giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Cục Công nghệ thông tin; Báo Giáo dục và Thời đại…

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu trong các cơ sở giáo dục…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Nội dung này được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn và thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng. Ngân sách Nhà nước sẽ cấp kinh phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục tương ứng số thuế thu nhập doanh

 

nghiệp đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước nêu trên.

Cũng theo Thông tư này, các cơ sở giáo dục được sử dụng số kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc lập Quỹ hỗ trợ sinh viên. Cụ thể như: Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; Chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; Chi học bổng khuyến khích học tập; Chi cho hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017; áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.

Ü Chính sách:

NĂM 2017, THÍ ĐIỂM CẤP SỐ, THẺ AN SINH XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 708/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. 

Với mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, Đề án này yêu cầu tiến hành thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 01 - 03 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2017 - 2018. Từ năm 2019 - 2020, hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho toàn bộ công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

 

Đồng thời, sẽ xây dựng Cổng thông tin điện tử An sinh xã hội trên mạng điện tử để thực hiện giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân; cung cấp thông tin về chính sách, đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; tích hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến và kết nối hệ thống thông tin thống kê về an sinh xã hội của các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đến năm 2030, sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin thêm về các lĩnh vực: Trẻ em; Dạy nghề, việc làm; Bình đẳng giới; Phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác của an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

100% NHÀ TRƯỜNG CÓ GIÁO VIÊN DẠY MÔN PHÁP LUẬT

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017, hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội.

Đến năm 2021, phấn đấu 100% nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định. Đồng thời, phấn đấu 90% - 100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật

 

mới được tổ chức định kỳ hàng năm…

Với mục tiêu nêu trên, Thủ tướng chủ trương tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, ưu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, phát huy vai trò của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo pháp luật, các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA THỰC HIỆN CAM KẾT, THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Việc ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hội nhập, góp phần hoàn thiện tích cực hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ nhận định đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/05/2017 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc doanh nghiệp trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng, thỏa thuận quốc tế của doanh nghiệp được ký nhân dịp các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Kịp thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Phân ban Việt Nam báo cáo Thủ tướng cho ý kiến để xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

 

Bên cạnh đó, kịp thời kiến nghị hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế có hiệu lực với Việt Nam, điều ước quốc tế mới ký chưa có hiệu lực và dự định ký kết trong tương lai; đảm bảo tính tương thích giữa nội dung văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Trường hợp phát hiện sai phạm hoặc có khiếu nại của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam hoặc bên nước ngoài liên quan đến việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Chính phủ, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết.

NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐƯỢC TẠM LÁNH TẠI BỆNH VIỆN 1 NGÀY

Đây là nội dung của Thông tư số 24/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/05/2017 quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình ngoài việc được khám, chữa bệnh theo quy định chung, được tư vấn về cách giải quyết, xử lý bạo lực gia đình, còn được bố trí nơi tạm lánh, tạm trú. Cụ thể, bệnh viện và viện có giường bệnh nội trú tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí cho người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tạm lánh tại cơ sở trong thời gian không quá 24 giờ theo yêu cầu của nạn nhân; trường hợp trạm y tế xã có giường lưu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thì bố trí cho nạn nhân tạm lánh không quá 24 giờ hoặc chuyển đến các điểm tạm lánh, tạm trú trong cộng đồng.

 

Tại bệnh viện, trạm y tế, bệnh nhân được bố trí giường nằm, quần áo, chăn màn như người bệnh điều trị nội trú. Trong thời gian tạm lánh, nếu nạn nhân không có người thân thích hỗ trợ, không thể tự lo ăn uống, bệnh viện, trạm y tế phải hỗ trợ ăn uống cho nạn nhân theo khả năng và điều kiện thực tế của cơ sở.

Về việc thanh toán chi phí khám và điều trị cho người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, Thông tư quy định chi phí khám, điều trị đối với người có bảo hiểm y tế sẽ do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả; Đối với người không có bảo hiểm y tế, chi phí khám và điều trị do nạn nhân và gia đình tự chi trả. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh xem xét miễn, giảm chi phí khám và điều trị cho nạn nhân bạo lực gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự chi trả.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/07/2017.

Ü Cơ cấu tổ chức:

THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN UBND CÁC CẤP

Ngày 26/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương các cấp phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP về số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp, nhất là số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp. Đối với những nơi tăng thêm Phó Chủ tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì tiếp tục giữ nguyên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Khi nhân sự tăng thêm được bổ nhiệm, giới thiệu để bầu giữ chức vụ cao hơn hoặc được điều chuyển bố trí, phân công công tác khác hoặc thôi

 

việc thì không bổ sung nhân sự mới thay thế để bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND như quy định tại địa phương đó.

Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp tiến hành rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, phải thẩm tra kỹ và có các kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị, bằng cấp đào tạo, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (trong 03 năm tính đến thời điểm đề xuất) đối với nhân sự được đề nghị ứng cử thành viên UBND các cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan cấp trên đối với người được giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu thành viên UBND.
 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC DƯỢC LIỆU ĐƯỢC HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu đã được Chính phủ ban hành ngày 19/05/2017, có hiệu lực từ ngày 05/07/2017.

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, thuê  mặt nước để nuôi trồng, xây dựng nhà xưởng, kho chứa dược liệu sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai; hoặc được hỗ trợ tối đa 40% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu trong trường hợp thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân. Nếu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì được miễn, giảm lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với mô hình sản xuất giống dược liệu, cơ sở nhân giống tập trung có quy mô từ 02ha trở lên đối với

 

cây dược liệu và 0,5ha trở lên đối với vật nuôi làm dược liệu được hỗ trợ một lần 50% tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tối đa không quá 02 tỷ đồng/cơ sở; riêng cơ sở sản xuất giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao, mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/cơ sở.

Với mô hình nuôi trồng dược liệu tập trung, hỗ trợ 01 lần 15 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua giống dược liệu, áp dụng cho dự án trồng cây dược liệu tập trung có quy mô từ 05ha trở lên hoặc cho dự án chăn nuôi tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên.

Riêng cơ sở áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ “Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt” sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp nuôi trồng và khai thác dược liệu tốt…

Ü Xuất nhập cảnh:

MANG TỪ 300G VÀNG KHI XUẤT, NHẬP CẢNH PHẢI KHAI BÁO

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, các trường hợp mang vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ phải khai tờ khai hải quan khi xuất, nhập cảnh bao gồm: Người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo từ 300g vàng trang sức, mỹ nghệ; Người xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành xuất nhập cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức bằng vàng khác có tổng khối lượng từ 300g trở lên; Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam mang theo từ

 

 

300g vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi nhập cảnh; Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài mang theo từ 300g vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh.

Ngoài ra, cá nhân mang theo trên 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên hoặc trên 02 lít rượu dưới 20 độ; trên 20 điếu xì gà hoặc trên 250g thuốc lá sợi khi xuất cảnh, nhập cảnh cũng sẽ phải khai tờ khai hải quan; trong khi theo quy định trước đây, cá nhân chỉ phải khai hải quan nếu mang theo trên 1,5 lít rượu từ 22 độ hoặc trên 02 lít rượu dưới 22 độ hoặc trên 100 điếu xì gà hoặc trên 500g thuốc lá sợi khi xuất, nhập cảnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2017.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.