Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
831 kết quả chứa từ khóa: 22/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 22/CT-TTg 2021 đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
02

Chỉ thị 22/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
03

Chỉ thị 22/CT-TTg 2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
04

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
05

Chỉ thị 22/CT-TTg về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
06

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
07

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2014
08

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
09

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2012

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
10

Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL 2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 22/CT-TTg về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
11

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
12

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
13

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
14

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
15

Chỉ thị 22/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
16

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
17

Chỉ thị 32/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
18

Chỉ thị 22/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp dân doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
19

Chỉ thị 13/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
20

Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi