Số 17.2017 (830) ngày 09/05/2017

 

SỐ 17 (830) - THÁNG 05/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

37/2017/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

 

* Từ 12/6, doanh nghiệp gửi hóa đơn mẫu trước khi sử dụng 2 ngày

Trang 2

2

710/QĐ-BTC

Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

 

* Nhận, trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT qua mạng

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

3

47/2017/NĐ-CP

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 

* Từ 1/7, tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng

Trang 3

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

4

578/QĐ-TTg

Quyết định 578/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017

 

* Giao Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ 2017 - 2020

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

5

52/2017/NĐ-CP

Nghị định 52/2017/NĐ-CP về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

* UBND tỉnh không có nợ vay lại quá hạn trên 180 ngày được vay lại vốn ODA

Trang 3

6

583/QĐ-TTg

Quyết định 583/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017

 

* Vay thương mại nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh đến 700 triệu USD

Trang 3

7

48/2017/NĐ-CP

Nghị định 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh

 

* Cơ chế tài chính đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

46/2017/NĐ-CP

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 

* Thành lập trường đại học tư thục phải có 1.000 tỷ đồng

Trang 4

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

9

13/2017/QĐ-TTg

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014

 

* Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

10

49/2017/NĐ-CP

Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

 

* Bán SIM đã kích hoạt bị phạt đến 40 triệu đồng

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

609/QĐ-TTg

Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

 

* Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách TTHC

Trang 5

12

631/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 

* Không giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Trang 5

13

574/QĐ-TTg

Quyết định 574/QĐ-TTg ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

* Trả lời phản ánh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong 20 ngày

Trang 6

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

14

16/CT-TTg

Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

 

* Ưu tiên phát triển công nghệ số, nông nghiệp thông minh

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

TỪ 12/6, DOANH NGHIỆP GỬI HÓA ĐƠN MẪU
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 2 NGÀY

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2017, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/2015/TT-BTC.

Cụ thể, từ ngày 12/06/2017, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 02 ngày thay vì 05 ngày như quy định hiện hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về tạo hóa đơn đặt in. Theo đó, trong
 

 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in; nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in; trong khi theo quy định trước đây là 05 ngày làm việc.

Cũng theo Thông tư này, cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo tháng; số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn; trường hợp có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017.

 

NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ
GTGT QUA MẠNG

Ngày 24/04/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử.

Theo đó, từ ngày 01/05/2017, chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử với cơ quan thuế tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 

 

Trước đó, ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


TỪ 1/7, TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,3 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2017, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức cơ yếu… sẽ chính thức tăng từ 1,21 triệu
 

 

triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

 

Ü Đầu tư:


GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 2017 - 2020

Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017 cho các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang.

Theo đó, tổng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 được giao cho các Bộ, địa phương nêu trên là 12.329 tỷ đồng; trong đó, lĩnh vực giao thông là 4.728.620 triệu đồng; thủy lợi là 6.053.000 triệu đồng; dự án di dân tái định cư thủy
 

 

điện Sơn La là 927.000 triệu đồng và dự phòng là 5.197.300 triệu đồng.

Các Bộ, địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ, địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

UBND TỈNH KHÔNG CÓ NỢ VAY QUÁ HẠN TRÊN 180 NGÀY
ĐƯỢC VAY LẠI VỐN ODA

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/04/2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về điều kiện được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi đối với UBND cấp tỉnh. Cụ thể, UBND cấp tỉnh phải có dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện; không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày; có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt… Đồng thời, nghĩa vụ trả nợ hàng năm của UBND cấp tỉnh với các khoản vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân
 

 

sách địa phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

Về tỷ lệ cho vay lại vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Nghị định quy định, tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất. Trong đó, với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA; Hà Nội và TP.HCM vay lại 80% vốn vay ODA; địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương (trừ Hà Nội và TP.HCM) áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017.
 

VAY THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH ĐẾN 700 TRIỆU USD

Theo Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 của Chính phủ tại Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 28/04/2017, năm 2017, hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD, giảm 800 triệu USD so với năm 2016.

Cũng theo Kế hoạch này, hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả là 5.500 triệu USD; hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.250 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia

 

tối đa là 8.000 tỷ đồng; hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa 23.857 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 là 342.060 tỷ đồng, gồm 243.300 tỷ đồng vay trong nước và 98.760 tỷ đồng vay ODA, ưu đãi nước ngoài; kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260.150 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 242.900 tỷ đồng và trả nợ của các dự án cho vay lại là 17.250 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ VỚI TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 24/04/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh; trong đó nhấn mạnh, Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội để TP. Hồ Chí Minh thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do TP. Hồ Chí Minh quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, TP. Hồ Chí Minh sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện. Để sử dụng hiệu quả quỹ đất, UBND TP. Hồ Chí Minh được tạm ứng từ nguồn ngân sách Thành phố hoặc từ nguồn vay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện
 

 

đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay.

Về việc vay vốn đầu tư phát triển, TP. Hồ Chí Minh được vay vốn đầu tư trong nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; được vay lại vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Khi có nhu cầu vay, UBND TP. Hồ Chí Minh phải xây dựng kế hoạch vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương cùng với lập dự toán ngân sách hàng năm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2017; áp dụng từ năm ngân sách 2017.

 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC
PHẢI CÓ 1.000 TỶ ĐỒNG

Tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017, Chính phủ đã có những quy định cụ thể về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; trong đó có điều kiện để thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục.

Cụ thể, để thành lập trường đại học công lập, phải có đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch; có văn bản chấp thuận về việc thành lập trường của UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính; có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu 05ha và đạt bình quân tối thiểu là 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch. Đối với trường tư thục, phải có vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ
 

 

đồng (trước đây là 250 tỷ đồng), đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị định này, trường đại học công lập, trường đại học tư thục thành lập phân hiệu phải đáp ứng các điều kiện như: Có diện tích đất xây dựng phân hiệu tối thiểu là 02 ha, đạt bình quân tối thiểu 25m2/sinh viên tại thời điểm phân hiệu có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; phân hiệu của trường đại học tư thục phải có vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng, thời điểm thẩm định cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 150 tỷ đồng…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/04/2017.
 

Ü Khoa học-Công nghệ:

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO
ĐƯỢC ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định, Thủ tướng đã bổ sung 04 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, bao gồm: Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ thực tại ảo và công nghệ thực tại tăng cường; Công nghệ vô tuyến thông minh; Công nghệ in ba chiều.

 

 

Đồng thời, 16 sản phẩm công nghệ cao được bổ sung vào Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; trong đó có: Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp công nghệ Internet kết nối vạn vật; Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây; Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh; Dịch vụ tư vấn, thiết kế công nghệ thông tin; Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ cho thuê hệ thống công nghệ thông tin…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2017.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


BÁN SIM ĐÃ KÍCH HOẠT BỊ PHẠT ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, có hiệu lực từ ngày 24/04/2017.

Cụ thể, từ ngày 24/04/2017, bán SIM thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.
 

 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh, trong thời gian 03 tháng từ ngày 24/04/2017, các doanh nghiệp viễn thông phải ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; thu hồi toàn bộ SIM thuê bao di động đã phân phối cho các đại lý; sau 03 tháng, các điểm đăng ký thông tin thuê bao, đại lý phân phối SIM thuê bao không được ký hợp đồng ủy quyền sẽ phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao, bán SIM.

Cũng theo Nghị định này, SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Với thuê bao di động trả trước, cá nhân chỉ phải xuất trình giấy tờ và ký vào bản giấy hoặc bản điện tử xác nhận thông tin thuê bao đối với 03 số thuê bao đầu tiên; từ số thuê bao thứ tư trở đi, phải thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu với doanh nghiệp viễn thông di động.

 

Ü Hành chính:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI
NỘI DUNG CẢI CÁCH TTHC

Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Quyết định này, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chất và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhiệm vụ chủ trì triển khai nội dung cải cách hành chính; chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính
 

 

trước đây do Bộ Tư pháp đảm nhiệm, từ 04/05/2017, sẽ do Văn phòng Chính phủ đảm nhiệm. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ vẫn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ và Cổng dịch vụ công quốc gia như quy định trước đây.

Cũng theo Quyết định, Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thực hiện có kết quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

KHÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA BƯU ĐIỆN

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-LĐTBXH ngày 03/05/2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Danh mục bao gồm 11 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó có 04 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội; 01 TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và 06 TTHC lĩnh vực việc làm. Đáng
 

 

chú ý là các TTHC như: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giải quyết hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng; Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CHÍNH PHỦ TRONG 20 NGÀY

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/04/2017 tại Quyết định số 574/QĐ-TTg.

Theo Quy chế, thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn http://doanhnghiep.chinhphu.vn là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị; trường hợp quá 20 ngày mà chưa xử lý xong, cứ sau 07 ngày, các Bộ, ngành, địa phương sẽ cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để thông tin cho người dân, doanh
 

 

nghiệp.

Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, các Bộ, ngành, địa phương có phải cập nhật kết quả vào Cổng thông tin điện tử Chính phủ để trả lời cho người dân, doanh nghiệp; trường hợp phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật Nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, không cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Công nghiệp:

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ,
NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp nhận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho

 

người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh; có chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Về giáo dục và đào tạo, Thủ tướng yêu cầu thay đổi các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới; đẩy mạnh tự chủ đại học, dạy nghề; thí điểm quy định về đào tạo nghề, đào tạo đại học đối với một số ngành đặc thù…

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.