Quyết định 721/QĐ-BGTVT 2022 đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2 tại CHKQT Long Thành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 721/QĐ-BGTVT

Quyết định 721/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:721/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng 2 khu cung cấp tổng 40.000 suất ăn/ngày tại Cảng Hàng không Long Thành

Ngày 08/6/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 721/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, phê duyệt đầu tư xây dựng 02 khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với mỗi khu công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ. Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 có tổng diện tích lần lượt là 30.600 m2 và 30.181 m2.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực. Thời gian khai thác dự án dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 721/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 721/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc Tế Long Thành

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 19/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Xét Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam số 1485/TTr-CHK ngày 14/4/2022 về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 206/ĐTCT ngày 06/6/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (02 dự án) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng 02 khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với mỗi khu công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 02 khu chế biến, cung cấp suất ăn trên tàu bay và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi của 02 dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 có tổng diện tích là 30.600 m2.

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 có tổng diện tích là 30.181 m2.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng.

5. Phương án huy động vốn: Vốn của nhà đầu tư.

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư: Dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

7. Thời gian khai thác dự án: Dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

9. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1: 30.600 m2.

- Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2: 30.181 m2.

10. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Theo nội dung đề xuất tại văn bản số 1485/CHK-KHĐT ngày 14/4/2022 của Cục Hàng không Việt Nam và ý kiến của Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 206/ĐTCT ngày 06/6/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại văn bản số 206/ĐTCT ngày 06/6/2022 để hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án;

- Công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch;

- Tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi;

- Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các Thứ trưởng;
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi