Quyết định 588/QĐ-TTg 2016 về dự án Tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội LHPN Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 588/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Tờ trình số 06/TTr-ĐCT-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 9157/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015),
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tin học hóa công tác quản lý Điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý, với các nội dung chủ yếu sau:
- Mục tiêu đầu tư: Nâng cao tính hiệu quả, khoa học, Tiết kiệm thời gian, kinh phí trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cải cách hoạt động quản lý, Điều hành của hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tăng cường sự hợp tác giữa các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong xã hội.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; xây dựng, phát triển, nâng cấp phần mềm ứng dụng; đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước ngành công nghệ thông tin.
- Địa Điểm đầu tư: Số 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2018.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Báo chí, Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
2. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 588/QĐ-TTg

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam" của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:588/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư dự án tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ VN
Quyết định số 588/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/04/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam" của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Dự án được thực hiện từ năm 2016 – 2018, tại số 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng, nhằm nâng cao tính hiệu quả, khoa học, Tiết kiệm thời gian, kinh phí trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cải cách hoạt động quản lý, Điều hành của hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tăng cường sự hợp tác giữa các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong xã hội.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định588/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi