Quyết định 525/QĐ-TTg 2024 điều chỉnh dự án hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 525/QĐ-TTg

Quyết định 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:525/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:17/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh nhà đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn

Ngày 17/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 525/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư của dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn thành: Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn (theo quy định cũ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung).

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

- Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bảo đảm điều kiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai có liên quan đến dự án. Bố trí đủ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho thị xã Nghi Sơn để đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong Quý IV năm 2024;

- Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án tại các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;

- Đối với phần diện tích đất quốc phòng trong phạm vi dự án: chỉ đạo các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 525/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 525/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng

khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ văn bản số 1635/TTg-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn; văn bản số 516/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung nộp ngày 16 tháng 11 năm 2022 và hồ sơ bổ sung, hoàn thiện nộp ngày 23 tháng 5 năm 2023;

Xét báo cáo thẩm định số 6178/BC-KHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2023 và số 1857/BKHĐT-QLKKT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn đã được chấp thuận tại văn bản số 1635/TTg-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 - khu kinh tế Nghi Sơn với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung “Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung” quy định tại mục 1 văn bản số 1635/TTg-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

“Nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Bộ có liên quan:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

b) Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

a) Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung cam kết tại các công văn số 19077/UBND-THKH ngày 18 tháng 12 năm 2023 và số 2003/UBND-THKH ngày 09 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Giám sát, chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận, cam kết đã ký.

c) Bảo đảm điều kiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai có liên quan đến dự án. Bố trí đủ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho thị xã Nghi Sơn để đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong Quý IV năm 2024.

d) Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án tại các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

đ) Đối với phần diện tích đất quốc phòng trong phạm vi dự án: chỉ đạo các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai.

e) Áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư liên quan đến việc triển khai dự án (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

g) Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; giám sát việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; giám sát chặt chẽ tiến độ dự án theo quy định.

h) Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có liên quan:

- Xem xét điều chỉnh nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với các văn bản chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể hóa các cam kết của nhà đầu tư thành điều kiện thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

- Tập trung hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến dự án thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định và theo đúng mốc thời gian đã cam kết; bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án đúng tiến độ đã thống nhất giữa các bên; giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất, tranh chấp đất đai; phối hợp với nhà đầu tư giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Giám sát, đánh giá việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Quyết định chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi và các nội dung đã cam kết tại các Bản cam kết ký ngày 11 tháng 12 năm 2023 và Bản cam kết thực hiện dự án ký ngày 01 tháng 02 năm 2024 thì căn cứ quy định tại Điều 47, Điều 48 Luật Đầu tư để xem xét việc ngừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.

- Phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

3. Trách nhiệm của Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn (nhà đầu tư):

a) Kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung đối với dự án. Thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận, cam kết tại Bản cam kết về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án ngày 11 tháng 12 năm 2023 giữa các bên có liên quan và Bản cam kết thực hiện dự án ngày 01 tháng 02 năm 2024. Trong đó, đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án trong tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong Quý IV năm 2025.

b) Đảm bảo bố trí đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; có phương án cụ thể về việc thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

c) Điều chỉnh quy mô diện tích của dự án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không thể thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng trong khu vực thực hiện dự án.

d) Cam kết không khiếu nại, khiếu kiện, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp dự án bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư/cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng/ngừng một phần hoặc chấm dứt/chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư khi nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và các nội dung đã cam kết tại Bản cam kết ngày 11 tháng 12 năm 2023 do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung ký với các bên có liên quan và Bản cam kết số 01/CK-TĐMT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn.

đ) Đảm bảo xây dựng và phát triển khu công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển vùng và liên kết vùng nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu nêu tại điểm a khoản 1 mục III Điều 1 Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của văn bản số 1635/TTg-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Công ty TNHH đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi