Quyết định 441/QĐ-TTg 2017 Dự án Trụ sở Đại diện phía Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 441/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM, TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ Văn bản số 9614/BKHĐT-LĐVX ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
Xét đề nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điu 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc khu vực phía Nam thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thông qua đó củng cố và phát triển các hoạt động nhân đạo của Hội là cần thiết; nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vững, hiệu quả sử dụng của công trình.
2. Quy mô đầu tư:
Xây dựng mới khối nhà gồm 01 tầng hầm và 12 tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 4.000 m2 và xây dựng cảnh quan khu đất.
3. Tổng mức đầu tư dự án: 121,5 tỷ đồng.
4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.
5. Địa điểm thực hiện: Số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thời gian, tiến độ thực hiện: 2018 - 2020
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

thuộc tính Quyết định 441/QĐ-TTg

Quyết định 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:441/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:11/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư Dự án Trụ sở cơ quan đại diện phía Nam của Hội Chữ thập đỏ VN

Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Theo đó, sẽ xây dựng văn phòng làm việc khu vực phía Nam thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM nhằm nâng cao cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Dự án được thực hiện từ năm 2018 - 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 121,5 tỷ đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định441/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi