Quyết định 2258/QĐ-TTg phê duyệt dự án Sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2258/QĐ-TTg

Quyết định 2258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2258/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:30/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân gôn Thanh Lanh, tỉnh Vĩnh P

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2258/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh-Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô đầu tư là 73,2261 ha do Công ty cổ phần Nam Tam Đảo làm chủ đầu tư. Vốn đầu tư của dự án là 655,546 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu là 200 tỷ đồng; vốn vay 455,546 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động kinh doanh sau 21 tháng kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Thời gian hoạt động của Dự án là 49 năm kể từ ngày 04/6/2014.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2258/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 2258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch

sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8033/BKHĐT-KTDV ngày 04 tháng 12 năm 2020), của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Công văn số 9547/UBND-NN5 ngày 18 tháng 12 năm 2020),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Nam Tam Đảo.

2. Tên Dự án: Sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 18 lỗ.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 73,2261 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 655,546 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 200 tỷ đồng (chiếm 30,5% tổng vốn đầu tư);

- Vốn vay: 455,546 tỷ đồng (chiếm 69,5% tổng vốn đầu tư).

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 49 năm kể từ ngày 04/6/2014.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đi vào hoạt động kinh doanh sau 21 tháng kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng rừng cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty cổ phần Nam Tam Đảo:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Nam Tam Đảo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTTDL, NNPTNT;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công ty cổ phần Nam Tam Đảo;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi