Quyết định 2113/QĐ-TTg 2016 chủ trương đầu tư dự án phục hồi Di tích lịch sử Tân Trào

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2113/QĐ-TTg

Quyết định 2113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2113/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:07/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư 43,5 tỷ đồng tu bổ Di tích lịch sử Tân Trào
Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.
Cụ thể, cải tạo, tu bổ, phục hồi các di tích: Đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà Nưa và cụm di tích ATK - Kim Quan, phục chế các hiện vật trưng bày; cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng; phục chế các hiện vật phục vụ trưng bày của di tích; đường nội bộ và đường xuống suối Khuôn Pén… Cải tạo, nâng cáp cơ sở vật chất nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối; Cải tạo, xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích, gồm: Nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà trưng bày lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng…
Tổng mức đầu tư của dự án là 43,5 tỷ đồng, thực hiện trong vòng 05 năm (2016 - 2020).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2113/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2113/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG GẮN VI PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025

-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại các Tờ trình: số 47/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 và số 50/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7145/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, với các nội dung như sau:

1. Cơ quan chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

2. Mục tiêu đầu tư

a) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thông qua các di tích hiện còn.

b) Đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; điểm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phn phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng lân cận nói chung.

3. Nội dung, quy mô đầu tư

a) Cải tạo, tu bổ, phục hồi các di tích: Đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà Nưa và cụm di tích ATK - Kim Quan, phục chế các hiện vật trưng bày; cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng; phục chế các hiện vật phục vụ trưng bày của di tích; đường nội bộ và đường xuống suối Khuôn Pén...

b) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; xây dựng phòng chiếu phim phục vụ giới thiệu, tuyên truyền và phát huy giá trị của các di tích với khách tham quan.

c) Cải tạo, xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích, gồm: Nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà trưng bày lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống cây xanh cảnh quan, đường nội bộ và đường xung quanh khu di tích...

4. Tổng mức đầu tư dự án: 43,5 tỷ đồng (Bốn mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 100%.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

7. Thời gian thực hiện: 05 năm (2016 - 2020).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm:

a) Tiếp thu đy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7145/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TNMT, NNPTNT;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi