Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH 2016 Mua sắm thiết bị KTX Dự án Trường SPKT Vĩnh Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1280/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành:03/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1280/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NHÀ KÝ TÚC XÁ DỰ ÁN TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phvề việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phvề quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư s10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2007 ca Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư phát trin Trường Cao đng sư phạm kthuật Vĩnh Long lên thành trường đại học;
Căn cQuyết định số 937/QĐ-LĐTBXH ngày 6/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chnh diện tích sử dụng đất, thiết kế cơ sở, khối lượng đầu tư và tổng mức đu tư Dự án Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-LĐTBXH ngày 12/10/2010 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2014 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;
Xét Tờ trình số 131/TT-ĐHSPKTVL ngày 2/8/2016 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Chủ đu tư dự án) về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giường, tủ, bàn ghế khối ký túc xá Dự án Trường Sư phạm kthuật Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá của Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long như sau:
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá.
- Giá gói thầu: 1.371.240.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2016.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định giá và phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Văn Tí

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi