Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư Nâng cao an toàn bến khách ngang sông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1954/QĐ-BGTVT

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư "Nâng cao an toàn bến khách ngang sông"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1954/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:06/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1954/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN

ĐẦU TƯ “NÂNG CAO AN TOÀN BẾN KHÁCH NGANG SÔNG”

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Thủ tướng   Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”;

Xét tờ trình số 974/TTr-CĐTNĐ ngày 02/7/2009 Cục ĐTNĐ Việt Nam trình thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Chấp thuận cơ bản nội dung đề cương, dự toán khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” như tờ trình số 974/TTr-CĐTNĐ ngày 02/7/2009 của Cục ĐTNĐ Việt Nam và đề cương, dự toán chi tiết kèm theo.

Điều 2.Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” với giá trị là: 4.614.230.339 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, hai trăm ba mươi nghìn, ba trăm ba mươi chín đồng).

Bao gồm:

- Chi phí thu thập tài liệu: 231.784.677 đ

- Chi phí tổng hợp, phân tích, xử lý thống kê các bến: 21.428.800 đ

- Chi phí khảo sát chi tiết một số bến khách ngang sông: 1.723.181.023 đ

- Chi phí khảo sát đội thanh tra giao thông đường thủy: 1.040.063.570 đ

- Chi phí khảo sát hiện trạng, trật tự ATGT ĐTNĐ biên soạn tài liệu ATGT, dựng phim tuyên truyền: 395.950.000 đ

- Chi phí lập dự án đầu tư (tạm tính): 900.176.462 đ

- Thuế VAT 10%: 301.645.807 đ

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Nguồn vốn: Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

2. Tiến độ: Hoàn thành năm 2009.

3. Căn cứ vào nội dung đề cương, khối lượng thực hiện điều tra, khảo sát và sản phẩm hoàn thành, Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn lưu ý nội dung mô hình tổ chức, cơ chế quản lý bến khách ngang sông để tăng hiệu quả dự án.

Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư theo các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Điều 4.Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Môi trường, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông; Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT; Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Kho bạc Nhà nước TW;

- Kho bạc Nhà nước Tp Hà Nội;

- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 


Lê Mạnh Hùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi