Quyết định 135/QĐ-TTg 2019 kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 135/QĐ-TTg

Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:135/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:30/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2012-2020

Ngày 30/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách.

Theo đó, ban hành Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2012-2020 gồm 06 dự án đường sắt và đường bộ như sau:

- Dự án đường sắt: Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh;

- Dự án đường bộ: Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24; cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh – Long Toàn, tỉnh Trà Vinh...

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

Xem chi tiết Quyết định 135/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 135/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC GIAO K HOCH ĐU TƯ TRUNG HN GIAI ĐON 2016 - 2020 VÀ NĂM 2019 VN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (TRÁI PHIU CHÍNH PH) CHO CÁC D ÁN ĐƯNG ST VÀ ĐƯNG B QUAN TRNG, CP BÁCH

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 615/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) và danh mục dự án quy định tại Điều 1 Quyết định này, giao Bộ Giao thông vận tải chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho từng dự án.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Điều 3: Bộ Giao thông vận tải căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2Q16 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) được giao tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, thông báo cho các đơn vị để triển khai thực hiện; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 02 năm 2019.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2019 VỐN NSTW (TPCP) TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2016-2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 556/NQ-UHTVQH14
(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Quyết định điều chỉnh dự án

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW (TPCP) giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW (TPCP) năm 2019

 

Số Quyết định

TMĐT

 

 

Tng s

Trong đó: TPCP

 

 

 

 

TỔNG S

 

 

 

7.825.710

7.825.710

7.222.000

1.637.500

 

I

Các dự án đường sắt

 

 

 

1.400.000

1.400.000

 

 

 

 

Dự án cải tạo, nâng cp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường st Hà Nội - TP.HCM

Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

2019-2021

2708/QĐ-BGTVT, ngày 17/12/2018

1.400.000

1.400.000

 

 

 

II

Các dự án đường bộ

 

 

 

6.425.710

6.425.710

 

 

 

1

Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên

2011-2019

2865/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2018

2.000.710

2.000.710

 

 

 

2

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc l 24

Quảng Ngãi, Kom Tum

2019-2021

2854/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2018

1.000.000

1.000.000

 

 

 

3

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

Phú Yên, Gia Lai

2019-2021

2855/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2018

850.000

850.000

 

 

 

4

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

2019-2020

2818/QĐ-BGTVT, ngày 26/12/2018

800.000

800.000

 

 

 

5

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

Bến Tre, Vĩnh Long

2019-2020

2458/QĐ-BGTVT, ngày 14/11/2018

875.000

875.000

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi