Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 về phương án sử dụng 15.000 tỷ cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

Số: 556/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH

---------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách; Báo cáo thẩm tra số 1099/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng (mười lăm nghìn tỷ đồng) từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này bảo đảm đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TT HĐDT và các UB của Quốc hội;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, GTVT;
- Lưu: HC, TCNS ;
- E-pas: 56960.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên dự án

Số vốn

I

Các dự án đường sắt

7.000

1

Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

1.950

2

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang

1.800

3

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh

1.400

4

Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn

1.850

II

Các dự án đường bộ

8.000

1

Đường nối quốc lộ 4C và 4D (Km238 - Km414)

430

2

Quốc lộ 3B (Km0 - Km66+600)

755

3

Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

1.397

4

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24

1.000

5

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

850

6

Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương

193

7

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

800

8

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

875

9

Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

900

10

Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

800

Tổng cộng

(I+II)

 

15.000

thuộc tính Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:556/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:31/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 15.000 tỷ đồng cho 14 dự án giao thông quan trọng

Ngày 31/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, trong đó có:

- Dự án đường sắt: Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh; Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn; Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang…

- Dự án đường bộ: Dự án quốc lộ 3B; Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải phòng với cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình; Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----------

No. 556/NQ-UBTVQH14

Hanoi,  July 31, 2018

RESOLUTION

On the plan to use VND 15 trillion from the reserve fund under the 2016-2020 medium-term public investment plan for important and urgent railway and road projects

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Law No. 49/2014/QH13 on Public Investment;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 26/2016/QH14 on the 2016-2020 medium-term public investment plan;

Pursuant to the National Assembly's Resolution No. 52/2017/QH14 on the policy on investment in the project on construction of a number of sections of the eastern North-South expressway during 2017-2020;  

After considering the Government's Report No. 168/TTr-CP of May 10, 2018, on the plan to use VND 15 trillion from the reserve fund under the 2016-2020 medium-term public investment plan for important and urgent railway and road projects; and Verification Report No. 1099/BC-UBTCNS14 of July 9, 2018, of the National Assembly’s Committee on Financial and Budgetary Affairs,

RESOLVES:

Article 1.

To approve the plan to spend VND 15 trillion (fifteen trillion Vietnam dong) from the state budget’s reserve fund under the 2016-2020 medium-term public investment plan for 4 railway projects and 10 road projects of importance and urgency on the list provided in the Appendix to this Resolution.

Article 2.

To assign the Government to direct related ministries, sectors and localities to quickly complete investment procedures, assign capital plans and organize the implementation of the projects on the list provided in the Appendix to this Resolution according to the conditions, order and procedures and ensuring investment efficiency prescribed in the Law on Public Investment and relevant regulations.

Article 3.

This Resolution takes effect on the date of its signing.

The Standing Committee, the Committee on Financial and Budgetary Affairs, the Ethnic Council and other Committees of the National Assembly shall, within the ambit of their functions and tasks, oversee the implementation of this Resolution.-

On behalf of the National Assembly Standing Committee

Chairwoman of the National Assembly

NGUYEN THI KIM NGAN
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Resolution 556/NQ-UBTVQH14 PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi