Quyết định 1328/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1328/QĐ-BGTVT

Quyết định 1328/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1328/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:10/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư 13.270,243 tỷ xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, TP. Hà Nội

Ngày 10/10/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1328/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu Thành phố Hà Nội là 13.270,243 tỷ đồng; trong đó, vốn vay JICA (cho các gói thầu xây lắp, gói thầu dịch vụ tư vấn, lãi vay trong quá trình xây dựng, phí cam kết,…) là 10.840.979 triệu đồng tương đương 49.922 triệu Yên Nhật (tỷ giá quy đổi theo thông báo của Bộ Tài chính và JICA cho từng lần thanh toán các gói thầu/hạng mục sử dụng nguồn vốn JICA); vốn đối ứng ngân sách Trung ương là 1.363,059 tỷ đồng cho chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác; vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho công tác giải phóng mặt bằng là 1.066,205 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 916/KHĐT ngày 04/8/2022, khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1328/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1328/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, thành phố Hà Nội

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 12/10/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Hiệp định vay vốn ký giữa Bộ Tài chính và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) số VNXIII-2 ngày 31/3/2003, số VN10-P5 ngày 24/1/2011 và số VN12-P8 ngày 22/3/2013;

Căn cứ các Quyết định của Bộ GTVT số 650/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2006 và số 53/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2009 phê duyệt đầu tư và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, thành phố Hà Nội, số 1017/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2022 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 tại các Tờ trình số 218/BQL-KHTH ngày 24/02/2021, số 1679/TTr-BQL ngày 20/10/2021, số 1821/TTr-BQL ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, thành phố Hà Nội và các văn bản giải trình của Ban Quản lý dự án 85 số 1273/BQL-KHTH ngày 20/8/2021, số 1451/BQL- TCKT ngày 13/7/2022, số 1514/BQL-TCKT ngày 22/7/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại các Báo cáo thẩm định số 916/KHĐT ngày 04/8/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu thành phố Hà Nội với các nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là: 13.270,243 tỷ đồng (Mười ba nghìn, hai trăm bảy mươi tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu đồng). Trong đó:

- Vốn vay JICA (cho các gói thầu xây lắp, gói thầu dịch vụ tư vấn, lãi vay trong quá trình xây dựng, phí cam kết ,…) là 10.840.979 triệu đồng tương đương 49.922 triệu Yên Nhật (tỷ giá quy đổi theo thông báo của Bộ Tài chính và JICA cho từng lần thanh toán các gói thầu/hạng mục sử dụng nguồn vốn JICA);

- Vốn đối ứng ngân sách trung ương là 1.363,059 tỷ đồng cho chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác;

- Vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho công tác giải phóng mặt bằng là 1.066,205 tỷ đồng.

Chi tiết các hạng mục chi phí như bảng sau:

TT

Hạng mục

Nguồn vốn

Tổng cộng (triệu đồng)

JICA

Vốn đối ứng ngân sách trung ương (triệu đồng)

Vốn ngân sách của UBND TP. Hà Nội (triệu đồng)

Quy đổi Yên nhật (triệu Yên)

Quy đổi VND (triệu đồng)

1

Chi phí xây dựng

47.429

10.347.798

475

 

10.348.273

2

Chi phí dịch vụ hợp đồng Tư vấn

1.940

372.426

   

372.426

3

Chi phí QLDA

   

41.996

 

41.996

4

Chi phí khác

92

19.944

94.394

 

114.338

5

Thuế các loại

   

1.226.194

 

1.226.194

6

Lãi vay trong quá trình xây dựng

461

100.811

   

100.811

7

Chi phí dự phòng

0

0

0

 

0

8

Chi phí đền bù GPMB

     

1.066.205

1.066.205

 

Tổng cộng

49.922

10.840.979

1.363.059

1.066.205

13.270.243

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định của Bộ GTVT số 650/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2006 và số 53/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2009.

Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 916/KHĐT ngày 04/8/2022, khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 85 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Lưu VT, KHĐT (03 bản)HaiNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi