Quyết định 1732/QĐ-LĐTBXH 2019 mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1732/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1732/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1732/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1732/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động ngày 19/11/2019.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ với tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 1,43 tỷ đồng, trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 143 triệu đồng. Cụ thể, các gói thầu bao gồm:

Thứ nhất, gói thầu “Xây dựng thông điệp, tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV1” trị giá 396 triệu đồng.

Thứ hai, gói thầu “Xây dựng phim tài liệu, phim khoa giáo về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV2” trị giá 270 triệu đồng.

Thứ ba, gói thầu “Xây dựng tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VOV” trị giá 288 triệu đồng.

Thứ tư, gói thầu “Xây dựng 06 Chương trình phóng sự Tuyên truyền về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VOV1” trị giá 180 triệu đồng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1732/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------

Số: 1732/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động tại Tờ trình số 676/ATLĐ-KHTC ngày 28710/2019 về việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019; Công văn số 731/ATLĐ-KHTC ngày 08/11/2019 về việc giải trình đề xuất mua sắm, đấu thầu thuộc kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động với nội dung như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 1.430.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 143.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

Điều 2. Cục trưởng Cục An toàn lao động chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác để xác định yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, dịch vụ phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM DỊCH VỤ NĂM 2019 CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây dựng thông điệp, tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV1

396.000.000

Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTXH ngày 24/10/2019 của Bộ

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 11/2019

Trọn gói

Năm 2019-2020

a

Hợp phần 1: Xây dựng 01 thông điệp/ cảnh báo về "Thúc đẩy thực hiện chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"

63.000.000

b

Hợp phần 2: Xây dựng 01 tọa đàm về chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sóng trên Chương trình "Vấn đề hôm nay"

63.000.000

c

Hợp phần 3: Xây dựng 03 phóng sự chuyên đề về "Thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp hiện nay"

162.000.000

d

Hợp phần 4: Xây dựng 03 phóng sự ngắn về thực trạng và giải pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ phát sóng tại 01 trong 03 Chương trình sau: Chào buổi sáng hoặc Chương trình An toàn cuộc sống hoặc Bản tin thời sự

108.000.000

2

Xây dựng phim tài liệu, phim khoa giáo về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV2.

270.000.000

a

Hợp phần 1: Xây dựng 01 phim tài liệu chuyên đề về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

126.000.000

b

Hợp phần 2: Xây dựng phim khoa giáo chuyên đề về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

144.000.000

3

Xây dựng tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền Kênh VOV (Kênh chuyên biệt về Văn hóa - Du lịch)

288.000.000

Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTXH ngày 24/10/2019 ca Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 11/2019

Trọn gói

Năm 2019-2020

a

Hợp phần 1: Xây dựng 02 Tọa đàm truyền hình bao gồm 1-2 phóng sự phản ánh thực tế tại doanh nghiệp + Nói chuyện của chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp về thúc đẩy chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đi vào cuộc sống

126.000.000

b

Hợp phần 2: Xây dựng 03 chương trình chuyên đề về chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

162.000.000

4

Xây dựng 06 Chương trình phóng sự "Truyền thông về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VOV1

180.000.000

5

Xây dựng phim ngắn (Viral Video) để tuyên truyền trên website, internet, youtube, điện thoại di động với chủ đề "Đừng quên bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp"

153.000.000

6

Kinh phí dự phòng bao gồm:

143.000.000

 

 

 

 

 

_Gói thầu số 1

44.000.000

_Gói thầu số 2

30.000.000

_Gói thầu số 3

32.000.000

_Gói thầu số 4

20.000.000

_Gói thầu số 5

17.000.000

 

Tổng cộng

1.430.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm tài sản, dịch vụ của Cục An toàn lao động:

Nội dung, số lượng, thời lượng dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn kế hoạch mua sắm dịch vụ do Cục An toàn lao động đã trình Bộ tại Tờ trình số 676/ATLĐ-KHTC ngày 28/10/2019, Công văn số 731/ATLĐ-KHTC ngày 08/11/2019 đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí Bộ giao./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi