Quyết định 1235/QĐ-LĐTBXH 2023 nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1235/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1235/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1235/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:18/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày 18/8/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1235/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

1. 06 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gồm:

 • Kiểm toán độc lập;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Kiểm toán độc lập;
 • Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập;
 • Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ;
 • Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ.

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ chịu 04 trách nhiệm như sau:

 • Rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP và 63/2014/NĐ-CP;
 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng kinh phí và đấu thầu;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1235/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______________

Số: 1235/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở
 liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày ỡ3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-QLDAĐTXD ngày 25/7/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án “Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-QLDAĐTXD ngày 31/7/2023 cua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án "Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án “Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ chịu trách nhiệm:

1. Rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng kinh phí, đấu thầu.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-LĐTBXH ngày 18/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

I

Phần công việc đã thực hiện

 

Ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định giá trang thiết bị tủ tài liệu

45.477.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 11/2023

Trọn gói

60 ngày

 

II

Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

   

1

Kiểm toán độc lập

844.573.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2023

Trọn gói

120 ngày

 

2

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Kiểm toán độc lập

6.891.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2023

Trọn gói

60 ngày

 

3

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập

2.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2023

Trọn gói

60 ngày

 

4

Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ

6.366.734.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2023

Trọn gói

120 ngày

 

5

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ

23.365.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 111/2023

Trọn gói

60 ngày

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2023

Trọn gói

60 ngày

 

6

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ

6.366.000

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

Thông tư 12/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Thông tư 12/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi