Quyết định 965/QĐ-BTC 2020 về việc chuyển giao nhà, đất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số: 965/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển giao nhà, đất

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Công văn số 3741/BHXH-TCKT ngày 04/10/2019, Công văn số 1055/BHXH-TCKT ngày 31/3/2020 về việc chuyển giao tài sản và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công văn số 5489/UBND-KT ngày 16/9/2019, số 1387/UBND-TH ngày 09/3/2020 về việc tiếp nhận tài sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật; gồm:

a) Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (diện tích đất: 2.400m2, diện tích sàn xây dựng: 234m2) có nguyên giá theo sổ kế toán là 1.236.808.000 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 935.233.920 đồng;

b) Cơ sở nhà, đất số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (diện tích đất: 1.102,6m2, diện tích sàn xây dựng: 2.100,72m2) có nguyên giá theo sổ kế toán là 13.908.466.356 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 10.712.698.967 đồng.

Điều 2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về số liệu, hiện trạng sử dụng, tính pháp lý của các cơ sở nhà, đất và phương án do mình đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm quản lý, xử lý 02 cơ sở nhà, đất sau khi tiếp nhận theo đúng pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, hạch toán và báo cáo tài sản theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BHXH Việt Nam;

- UBND tỉnh Bình Định;

- Các Sở: TC, TNMT tỉnh Bình Định;

- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 965/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhà, đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 965/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!