Quyết định 965/QĐ-BTC 2020 về việc chuyển giao nhà, đất

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 965/QĐ-BTC

Quyết định 965/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhà, đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:965/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:24/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất từ BHXH Việt Nam về UBND Bình Định

Ngày 24/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 965/QĐ-BTC về việc chuyển giao nhà, đất.

Theo đó, chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật gồm:

Thứ nhất, cơ sở nhà, đất tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (diện tích đất là 2.400 m2, diện tích sàn xây dựng là 234 m2) có nguyên giá theo số kế toán là 1.236.808.000 đồng, giá trị  còn lại theo sổ kế toán là 935.233.920 đồng.

Thứ hai, cơ sở nhà, đất số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (diện tích là 1.102,6 m2, diện tích sàn xây dựng là 2.100,72 m2) có nguyên giá theo sổ kế toán là 13.908.466.356 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 10.712.698.967 đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 965/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số: 965/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển giao nhà, đất

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Công văn số 3741/BHXH-TCKT ngày 04/10/2019, Công văn số 1055/BHXH-TCKT ngày 31/3/2020 về việc chuyển giao tài sản và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công văn số 5489/UBND-KT ngày 16/9/2019, số 1387/UBND-TH ngày 09/3/2020 về việc tiếp nhận tài sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật; gồm:

a) Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (diện tích đất: 2.400m2, diện tích sàn xây dựng: 234m2) có nguyên giá theo sổ kế toán là 1.236.808.000 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 935.233.920 đồng;

b) Cơ sở nhà, đất số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (diện tích đất: 1.102,6m2, diện tích sàn xây dựng: 2.100,72m2) có nguyên giá theo sổ kế toán là 13.908.466.356 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 10.712.698.967 đồng.

Điều 2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về số liệu, hiện trạng sử dụng, tính pháp lý của các cơ sở nhà, đất và phương án do mình đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm quản lý, xử lý 02 cơ sở nhà, đất sau khi tiếp nhận theo đúng pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, hạch toán và báo cáo tài sản theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BHXH Việt Nam;

- UBND tỉnh Bình Định;

- Các Sở: TC, TNMT tỉnh Bình Định;

- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi