Quyết định 02/QĐ-BXD 2024 thành lập Ban soạn thảo NĐ hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo nhà chung cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 02/QĐ-BXD

Quyết định 02/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:02/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
__________

Số: 02/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu t chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ công văn cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, T biên tập Nghị định của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

3. Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo Nghị định do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng (để b/c);

- Các cơ quan có thành viên trong BST, TBT;

- Các đơn vị thuộc Bộ có thành viên trong BST, TBT;

- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, QLN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BXD ngày 02/01/2024

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành viên;

3. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nng, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, Thành viên;

5. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Thành viên;

6. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên;

7. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phó trưởng ban;

8. Ông Lê Hồng Phong, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thành viên;

10. Ông Vũ Văn Dũng, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an, Thành viên;

11. Ông Ông Vĩnh Hòa, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục doanh trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

12. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

14. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

15. Bà Vũ Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước, Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

17. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban Pháp chế VCCI, Thành viên;

18. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

19. Đại diện Bộ Ngoại giao, Thành viên;

20. Đại diện ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên;

21. Đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

22. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

23. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

24. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng. Thành viên;

25. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

26. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

27. Ông Đinh Quang Tuấn, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Xây dựng, Thành viên;

28. Ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

29. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

30. Đại diện lãnh đạo Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN T BIÊN TẬP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DN THI HÀNH

LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BXD ngày 02/01/2024

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Tổ phó;

3. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ, Thành viên;

4. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, Thành viên;

5. Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Đà Nng, Thành viên;

6. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng, Thành viên;

7. Ông Lê Văn Nghĩa, y viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn, Thành viên;

8. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Chuyên viên cao cấp Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

9. Ông Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;

10. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

11. Bà Trịnh Thu Hiền, Phó trưởng phòng Cục Quản lý công sở, Bộ Tài chính, Thành viên;

12. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Chuyên viên chính, Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Vĩnh Giang, Chuyên viên chính, Phòng Kế hoạch, Thống kê và Xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, Thành viên;

14. Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

15. Ông Phạm Ngọc Hiếu, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng phòng, Ban pháp chế VCCI, Thành viên;

17. Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập;

18. Ông Phan Vũ Anh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

19. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

20. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng kim soát TTHC, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

21. Ông Đặng Thế Hiến, Phó Chánh Văn phòng Cục, Cục Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

22. Bà Nguyễn Thu Vân, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

23. Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý nhà ở công vụ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

24. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

25. Bà Lý Thị Thanh Hoa, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

26. Bà Lê Thị Huyến, Thanh tra viên chính, Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

27. Ông Lê Anh Nhật Trường, Chuyên viên Vụ T chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

28. Ông Đinh Hữu Minh, Chuyên viên, Cục Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

29. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

30. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

31. Ông Lê Quang Thường, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

32. Ông Hoàng Mạnh Linh, Chuyên viên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

33. Đại diện Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi