Nghị quyết 48/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 48/2007/NQ-CP

Nghị quyết 48/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:48/2007/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:30/08/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Chính sách đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước - Ngày 30/8/2007, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý toàn bộ quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước diện tự quản trên địa bàn và báo cáo Thủ tướng về tình hình quản lý quỹ nhà ở thuộc diện tự quản chậm nhất vào ngày 01/10/2007, trong đó nêu rõ trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị không thực hiện việc bàn giao; chỉ đạo cơ quan quản lý nhà ở của địa phương thực hiện quản lý trực tiếp quỹ nhà ở này… UBND cấp tỉnh căn cứ Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được HĐND cùng cấp thông qua, tiến hành phân định rõ từng loại nhà ở, cấp hạng nhà ở, từng khu vực để quyết định phương thức bán cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, đối với nhà ở cấp IV tại các khu tập thể, khi bán, giá đất và giá nhà được áp dụng theo điểm a và điểm b Mục 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP. Tiền sử dụng đất trong giá bán nhà được ghi nợ không có lãi suất trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp cho người mua. Trong thời gian chưa trả hết tiền mua nhà, nếu người mua nhà tiến hành giao dịch đối với nhà ở đó (bán, tặng cho, đổi, thế chấp) thì phải trả hết khoản nợ tiền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch này. Đối với nhà chung cư có cấu trúc kiểu căn hộ không khép kín mà địa phương chưa có điều kiện cải tạo, xây dựng lại nhưng các hộ thuê đã tự cải tạo, đảm bảo việc sử dụng độc lập, tự nguyện và đồng thuận thông qua cam kết bằng văn bản đề nghị được mua thì cho phép bán theo quy định tại Nghị định số 61/CP, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP và Nghị quyết này… Từ ngày 01/01/2008, giá cho thuê đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại được áp dụng theo giá cho thuê mới phù hợp với từng đối tượng, cấp hạng và chất lượng nhà ở; phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành…

Xem chi tiết Nghị quyết 48/2007/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48/2007/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP
NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở  THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI

 

 

Ngày 07 tháng 9 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Ngh quyết s 23/2006/NQ-CP "v mt s gii pháp nhm đy nhanh tiến đ bán nhà thuc s hu nhà nước cho người đang thuê theo quy đnh ti Ngh đnh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 ca Chính ph". Ngh quyết này đã góp phn đy nhanh tiến đ bán nhà ti các địa phương trong c nước. Theo s liu báo cáo ca 53 tnh, thành ph thì tính đến hết tháng 12 năm 2006 đã bán được 9.235.277 m2 sàn với 200.158 căn, đt 58% trên tng s qu nhà thuc s hu nhà nước, s nhà trong din được bán còn li là 64.471 căn, chiếm 18,6% trên tng s.

Tuy nhiên, công tác bán nhà ở thuc s hu nhà nước cho người đang thuê vn còn tn ti mt s khó khăn, vướng mc cn phi được khc phc, ch yếu mt s ni dung c th như: chuyn giao qu nhà do các cơ quan t qun; việc điu chnh giá bán đi vi nhà thuc s hu nhà nước ti v trí mt đường, mt ph, nhà bit th; vic thu tin s dng đt khi bán nhà thuc s hu nhà nước đi vi nhà cp IV ti các khu tp th; vic cho phép bán nhà chung cư cu trúc kiu căn hộ không khép kín sau khi các h đã t ci to bo đm s dng đc lp và điu chnh giá cho thuê nhà thuc s hu nhà nước thuc din không bán hoc người thuê không mua.

Để gii quyết các vướng mc, khó khăn nêu trên nhm đy nhanh và sm kết thúc việc bán nhà ở thuc s hu nhà nước cho người đang thuê theo quy đnh ti Ngh đnh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 ca Chính ph, Chính ph thng nht điu chnh mt s ni dung trong chính sách bán nhà thuc s hu nhà nước như sau:

1. Kể t ngày Ngh quyết này có hiu lc thi hành, y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương (sau đây gi tt là y ban nhân dân cp tnh) có trách nhim qun lý toàn b qu nhà thuc s hu nhà nước thuc din t qun trên đa bàn và báo cáo Th tướng Chính phủ v tình hình qun lý qu nhà thuc din t qun chm nht vào ngày 01 tháng 10 năm 2007, trong đó nêu rõ nhng cơ quan, đơn v không thc hin vic bàn giao đ làm rõ trách nhim ca cơ quan, đơn v đó; ch đo cơ quan qun lý nhà ca đa phương thực hin qun lý trc tiếp qu nhà này. Đi vi nhng nhà thuc din được bán thì thc hin bán theo quy đnh ti Ngh đnh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994, Ngh quyết s 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 ca Chính ph và Ngh quyết này.

Đối với những nhà không có ngun gc là nhà mà đã được các cơ quan, đơn v b trí làm nhà thì thc hin qun lý theo quy đnh sau:

a) Trường hp b trí làm nhà trước ngày ban hành Quyết đnh s 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 ca Th tướng Chính ph v giá cho thuê nhà ở và đưa tin nhà vào tin lương (sau đây gi tt là Quyết đnh s 118/TTg) mà khu đt đã b trí làm nhà là mt khuôn viên đc lp hoc có th tách bit khi khuôn viên tr s, cơ quan; có li đi riêng, không che chn mt tin tr s, cơ quan; không nh hưởng đến không gian, cnh quan xung quanh; cơ quan, đơn v không có nhu cu s dng và phù hp vi quy hoch s dng đt ti đa phương đã được cp có thm quyn phê duyt thì thc hin chuyn giao cho y ban nhân dân cp tnh (nơi có nhà đó) quản lý; y ban nhân dân cp tnh thc hin bán nhà đó cho người đang thuê theo quy đnh ti Ngh đnh s 61/CP;

b) Trường hp b trí làm nhà sau ngày ban hành Quyết đnh s 118/TTg hoc b trí làm nhà trước ngày ban hành Quyết đnh s 118/TTg nhưng nhà đó không có đ các điu kin nêu ti đim a Mc này thì thc hin qun lý nhà đó theo quy đnh hin hành v sp xếp li, x lý nhà, đt thuc s hu nhà nước.

2. Giao Ủy ban nhân dân cp tnh căn c Đ án bán nhà thuc s hu nhà nước được Hi đồng nhân dân cùng cp thông qua và s lượng nhà còn li, tiến hành phân đnh rõ tng loi nhà , cp hng nhà , tng khu vc đ quyết đnh phương thc bán cho phù hp vi tình hình thc tế ca đa phương vi các nguyên tc cơ bn sau:

a) Đối vi nhà riêng l có kh năng sinh li cao ti v trí mt đường, mt ph thì giao y ban nhân dân cp tnh xây dng phương thc và giá bán ti thi đim bán trình Hi đng nhân dân cùng cp thông qua trước khi thc hin. Đi vi các h không mua thì được tiếp tc thuê theo giá thuê nhà ở hin hành; t ngày 01 tháng 01 năm 2008 tr v sau thì s áp dng theo giá mi như quy đnh ti khon 4 Ngh quyết này.

Đối vi qu nhà bit th thuc s hu nhà nước còn li ti thành ph Hà Ni và thành ph H Chí Minh: giao y ban nhân dân hai thành phố rà soát, lp phương án qun lý thông qua Hi đng nhân dân thành ph và báo cáo Th tướng Chính ph cho ý kiến trước khi thc hin. Thi hn gi báo cáo chm nht vào ngày 15 tháng 11 năm 2007.

b) Đối vi nhà cp IV ti các khu tập th, tr nhng nhà quy đnh ti đim a Mc này thì khi bán, giá đt và giá nhà được áp dng theo đim a và đim b Mc 2 Ngh quyết s 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 ca Chính ph. Tin s dng đt trong giá bán nhà được ghi n không có lãi suất trong Giy chng nhn quyn s hu nhà và quyn s dng đt cp cho người mua. Trong thi gian chưa tr hết tin mua nhà, nếu người mua nhà tiến hành giao dch đi vi nhà đó (bán, tng cho, đi, thế chp) thì phi tr hết khon n tin s dng đt trước khi thc hin các giao dch này.

c) Việc min, gim tin s dng đt và tin nhà khi bán nhà thuc s hu nhà nước theo Ngh đnh s 61/CP thc hin theo các chế đ ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2005.

d) Việc bán nhà thuc s hu nhà nước cho người đang thuê phi thc hin công khai, minh bch, đơn gin v th tc, to điu kin thun li cho người mua và bo đm n đnh xã hi. Nhng trường hp đã thc hin bán trước ngày Ngh quyết này có hiu lc thì không áp dng hi t.

3. Đối vi nhà chung cư có cu trúc kiu căn h không khép kín mà đa phương chưa có điu kin ci to, xây dng li nhưng các h thuê đã t ci to, đm bo vic s dng đc lp, t nguyn và đng thun thông qua cam kết bng văn bn đ ngh được mua thì cho phép bán theo quy định ti Ngh đnh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994, Ngh quyết s 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Ngh quyết này.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, giá cho thuê đi vi nhà thuc s hu nhà nước chưa ci to, xây dng li được áp dng theo giá cho thuê mới phù hp vi tng đi tượng, cp hng và cht lượng nhà ; phù hp vi quy đnh ca pháp lut v nhà hin hành. B Xây dng ch trì, phi hp vi B Tài chính và các B, ngành liên quan trình Th tướng Chính ph khung giá cho thuê nhà ở mi trong Quý III năm 2007. Căn c vào khung giá này, y ban nhân dân cp tnh ban hành giá cho thuê nhà c th phù hp vi tình hình thc tế ca đa phương.

5. Bộ Xây dng có trách nhim theo dõi, đôn đc, kim tra kết qu thc hin Ngh quyết này và báo cáo tổng kết công tác bán nhà thuc s hu nhà nước cho người đang thuê theo Ngh đnh s 61/CP, trình Th tướng Chính ph vào tháng 01 năm 2008.

6. Các Bộ trưởng, Th trưởng cơ quan ngang B, Th trưởng cơ quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trc thuc Trung ương chu trách nhim thi hành Ngh quyết này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tn Dũng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi