Nghị quyết 14/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 14/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH NAM ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (tờ trình số 131/UBND-VP3 ngày 25 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2006);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Nam Định với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng

năm 2005

Quy hoạch

đến năm 2010

D.tích (ha)

Cơ cấu (%)

D.tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

164.986

100,00

164.986

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

115.414

69,95

115514

69,18

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

96.923

58,75

91096

54,55

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

89.190

54,06

83003

49,71

 

Trong đó: đất trồng lúa

86.272

52,29

80175

48,01

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

7.733

4,69

8093

4,85

1.2

Đất lâm nghiệp

4.368

2,65

5960

3,57

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

12.855

7,79

17179

10,29

1.4

Đất làm muối

1.104

0,67

1046

0,63

1.5

Đất nông nghiệp khác

164

0,10

233

0,14

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

45.985

27,87

48445

29,01

2.1

Đất ở

  10.197

6,18

11026

6,60

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

8.985

5,45

9054

5,42

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1.212

0,73

1972

1,18

2.2

Đất chuyên dùng

23.310

14,13

26697

15,99

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

240

0,15

268

0,16

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

113

0,07

135

0,08

2.2.2.1

Đất quốc phòng

84

0,05

96

0,06

2.2.2.2

Đất an ninh

29

0,02

39

0,02

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.476

0,89

3109

1,86

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

712

0,43

1868

1,12

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

486

0,29

811

0,49

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

278

0,17

430

0,26

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

21.481

13,02

23185

13,88

2.2.4.1

Đất giao thông

8.819

5,35

9534

5,71

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

11.505

6,97

11696

7,00

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

33

0,02

92

0,06

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

117

0,07

172

0,10

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

86

0,05

152

0,09

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục -  đào tạo

662

0,40

828

0,50

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục -  thể thao

100

0,06

351

0,21

2.2.4.8

Đất chợ

57

0,03

123

0,07

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

60

0,04

114

0,07

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

42

0,03

123

0,07

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

807

0,49

816

0,49

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.740

1,05

1864

1,12

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

9.857

5,97

7999

4,79

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

74

0,04

43

0,03

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

3.587

2,17

1027

1,81

Ngoài ra, đến năm 2010 diện tích đất chưa sử dụng của tỉnh còn 2.000 ha do tăng từ bãi bồi ven biển.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

4293

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3900

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3623

 

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

3166

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

277

 

1.2

Đất lâm nghiệp

66

 

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

268

 

1.4

Đất làm muối

59

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

3712

 

2.1

Chuyển sang đất trồng lúa

44

 

2.2

Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại

137

 

2.3

Chuyển sang đất trồng cây lâu năm

636

 

2.4

Chuyển sang trồng rừng phòng hộ

657

 

2.5

Chuyển sang trồng rừng đặc dụng

82

 

2.6

Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

2090

 

2.7

Chuyển sang đất làm muối

1

 

2.8

Chuyển sang đất nông nghiệp khác

65

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

92

 

3.1

Đất chuyên dùng

54

 

3.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

38

 

3.1.2

Đất có mục đích công cộng

16

 

3.2

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

28

 

3.3

Đất phi nông nghiệp khác

10

 

 

3. Diện tích đất thu hồi:

 

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

3892

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3533

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3384

 

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

2931

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

148

 

1.2

Đất lâm nghiệp

66

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

236

 

1.4

Đất làm muối

58

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

360

 

2.1

Đất ở

40

 

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

20

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

19

 

2.2

Đất chuyên dùng

176

 

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

 

2.2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

50

 

2.2.3

Đất có mục đích công cộng

122

 

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

 

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

92

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

31

 

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2436

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

31

 

1.2

Đất lâm nghiệp

1000

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1403

 

1.4

Đất nông nghiệp khác

3

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

124

 

2.1

Đất ở

15

 

2.2

Đất chuyên dùng

104

 

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5

 

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xác lập ngày 25 tháng 7 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nam Định với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Các năm trong kế hoạch

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

164986

164986

164986

164986

164986

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

114870

115261

115189

115069

115514

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

96156

95197

93588

92259

91096

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

88386

87329

85629

84211

83003

1.1.1.1

Đất trồng lúa

85491

84428

82787

81369

80175

1.1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

79021

78066

76526

75215

74101

1.1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

6470

6362

6261

6154

6073

1.1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

2895

2901

2842

2842

2828

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

7770

7868

7959

8048

8093

1.2

Đất lâm nghiệp

4418

4766

5084

5509

5960

1.2.1

Đất rừng phòng hộ

2058

2395

2641

3066

3517

1.2.2

Đất rừng đặc dụng

2360

2371

2443

2443

2443

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

13023

14008

15207

16006

17179

1.4

Đất làm muối

1104

1099

1099

1073

1046

1.5

Đất nông nghiệp khác

169

191

211

222

234

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

46555

46889

47692

48352

48445

2.1

Đất ở

10326

10485

10655

10850

11026

2.1.1

Đất ở nông thôn

9021

9068

9104

8940

9054

2.1.2

Đất ở đô thị

1305

1417

1551

1910

1972

2.2

Đất chuyên dùng

23925

24415

25335

26099

26697

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

240

245

252

258

268

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

116

120

125

131

135

2.2.2.1

Đất quốc phòng

85

86

88

93

96

2.2.2.2

Đất an ninh

31

34

37

38

39

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1801

1981

2488

2906

3109

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

956

1041

1427

1732

1868

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

542

614

706

781

811

2.2.3.3

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

303

326

355

393

430

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

21768

22069

22470

22804

23185

2.2.4.1

Đất giao thông

9019

9157

9301

9410

9534

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

11509

11518

11556

11625

11696

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

34

35

87

90

92

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

123

133

150

160

172

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

90

96

138

144

152

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

681

709

736

771

828

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

119

182

231

293

351

2.2.4.8

Đất chợ

60

71

88

103

123

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

75

85

85

99

114

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

58

83

98

109

123

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

804

810

817

815

816

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1749

1769

1799

1829

1864

2.5

Đất sông suối và mặt n­ước chuyên dùng

9682

9349

9032

8713

7999

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

69

61

54

46

43

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

3561

2836

2105

1565

1027

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

3470

2745

2014

1479

943

3.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

83

83

83

83

83

3.3

Núi đá không có rừng cây

8

8

8

3

1

 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD

trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

4293

734

689

1123

961

786

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3900

703

617

1038

859

683

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3623

654

564

979

797

629

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

3166

567

471

852

717

560

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

277

49

53

59

62

54

1.2

Đất lâm nghiệp

66

 

2

32

25

7

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

268

31

64

52

51

70

1.4

Đất làm muối

59

 

6

1

26

26

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

3712

251

789

1045

840

787

2.1

Chuyển sang đất trồng lúa

44

 

20

23

 

 

2.2

Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại

137

20

38

30

30

20

2.3

Chuyển sang đất trồng cây lâu năm

636

86

150

150

150

100

2.4

Chuyển sang trồng rừng phòng hộ

657

50

150

150

150

157

2.5

Chuyển sang trồng rừng đặc dụng

82

 

10

72

 

 

2.6

Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

2090

90

400

600

500

500

2.7

Chuyển sang đất làm muối

1

 

1

 

 

 

2.8

Chuyển sang đất nông nghiệp khác

65

5

20

20

10

10

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

92

8

11

17

41

15

3.1

Đất chuyên dùng

54

3

5

8

28

9

3.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

38

1

4

2

26

5

3.1.2

Đất có mục đích công cộng

16

2

1

7

2

4

3.3

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

28

3

5

5

9

6

3.4

Đất phi nông nghiệp khác

10

2

1

3

4

 

 

3. Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích thu hồi trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

3892

652

603

1043

864

730

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3533

627

537

964

770

634

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3384

604

509

932

738

601

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

2931

517

416

804

657

537

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

148

23

28

32

32

33

1.2

Đất lâm nghiệp

66

 

2

32

25

7

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

236

25

59

47

43

63

1.4

Đất làm muối

58

 

5

 

26

26

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

360

66

62

81

93

58

2.1

Đất ở

40

4

7

12

10

7

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

20

3

4

6

4

3

2.1.2

Đất ở tại đô thị

19

1

3

6

6

4

2.2

Đất chuyên dùng

176

30

26

45

50

24

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

1

1

1

1

 

2.2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

50

3

6

8

27

5

2.2.3

Đất có mục đích công cộng

122

26

19

36

22

19

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21

7

1

 

6

7

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

 

 

 

 

1

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

92

19

21

17

18

17

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

31

6

7

7

9

2

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

DT đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2436

6

709

706

506

509

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

31

5

8

5

6

6

1.2

Đất lâm nghiệp

1000

 

200

200

300

300

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

1403

 

500

500

200

203

1.4

Đất nông nghiệp khác

3

1

1

1

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

124

19

16

25

34

30

2.1

Đất ở

15

3

2

2

6

2

2.2

Đất chuyên dùng

104

16

14

22

28

24

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5

 

 

1

 

4

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản,
   Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Xây dựng,
   Công nghiệp, Giao thông vận tải, Quốc phòng,
   Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và  các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban Thể dục - Thể thao;

- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   Vụ ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (3 bản).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi