Nghị quyết 13/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH HÀ NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (tờ trình số 865/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 45/TTr-BTNMT ngày.25 tháng 9 năm 2006);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Thứ tự

Loại đất  

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

85.909

100,00

85.909

100,00

I

Đất nông nghiệp

60.262

70,15

53.749

62,57

1

Đất sản xuất nông nghiệp

46.692

54,35

40.685

47,36

1.1

Đất trồng cây hàng năm

42.656

49,65

36.705

42,73

1.1.1

Đất trồng lúa

38.809

45,17

34.105

39,70

1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

37.411

43,55

31.180

36,29

1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

1.398

1,63

2.925

3,40

1.1.1.3

Đất trồng lúa nươngĐất trồng lúa nương

0

0,00

0

0.00

1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

3.847

4,48

2.600

3,03

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.036

4,70

3.980

4,63

2

Đất lâm nghiệp

8.479

9,87

7.634

8,89

2.1

Đất rừng sản xuất

1.380

1,61

1.578

1,84

2.1.1

Đất có rừng trồng sản xuất

1.080

1,26

1.278

1,49

2.1.2

Đất trồng rừng sản xuất

300

0,35

300

0,35

2.2

Đất rừng phòng hộ

7.099

8,26

6.056

7,05

2.2.1

Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

6.828

7,95

5.785

6,73

2.2.2

Đất có rừng trồng phòng hộ

115

0,13

115

0,13

2.2.3

Đất trồng rừng phòng hộ

156

0,18

156

0,18

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

5.088

5,92

5.427

6,32

4

Đất nông nghiệp khác

3

0.00

3

0.00

II

Đất phi nông nghiệp

22.557

26,26

30.620

35,64

1

Đất ở

4.806

5,59

6.410

7,46

1.1

Đất ở tại nông thôn

4.406

5,13

5.203

6,06

1.2

Đất ở tại đô thị

400

0,47

1.207

1,4

2

Đất chuyên dùng

11.775

13,71

18.950

22,06

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

109

0,13

124

0,14

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

94

0,11

375

0,44

2.2.1

Đất quốc phòng

69

0,08

205

0,24

2.2.2

Đất an ninh

25

0,03

170

0,2

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.625

1,89

6.187

7,2

2.3.1

Đất khu công nghiệp

767

0,89

1.763

2,05

2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

356

0,41

2.514

2,93

2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

268

0,31

969

1,13

2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

234

0,27

941

1,1

2.4

Đất có mục đích công cộng

9.947

11,58

12.264

14,28

2.4.1

Đất giao thông

5.273

6,14

6.658

7,75

2.4.2

Đất thuỷ lợi

4.134

4,81

4.244

4,94

2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

17

0,02

26

0,03

2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

49

0,06

238

0,28

2.4.5

Đất cơ sở y tế

53

0,06

104

0,12

2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

286

0,33

419

0,49

2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

67

0,08

390

0,45

2.4.8

Đất chợ

26

0,03

47

0,05

2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

24

0,03

31

0,04

2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

18

0,02

107

0,12

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

227

0,26

227

0,26

4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

812

0,95

870

1,01

5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

4.931

5,74

4.157

4,84

6

Đất phi nông nghiệp khác

6

0,01

6

0,01

III

Đất chưa sử dụng

3.090

3,60

1.540

1,79

1

Đất bằng chưa sử dụng

446

0,52

0

0.00

2

Đất đồi núi chưa sử dụng

828

 0,96

0

 

3

Núi đá không có rừng cây

1.816

2,11

1.540

1,79

 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn 2006 - 2010

I

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

7.449

1

Đất sản xuất nông nghiệp

5.781

1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.631

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

3.191

1.2

Đất trồng cây lâu năm

150

2

Đất lâm nghiệp

1.358

2.1

Đất rừng sản xuất

72

2.2

Đất rừng phòng hộ

1.286

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

310

II

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

590

1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

7

2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

583

III

Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

732

1

Đất quốc phòng, an ninh

18

 

Trong đó: đất an ninh

18

2

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

123

3

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

591

IV

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

126

1

Đất chuyên dùng

70

1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

1.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1

1.3

Đất có mục đích công cộng

68

2

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

56

 

3. Diện tích đất phải thu hồi

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn 2006 - 2010

I

Đất nông nghiệp

7.449

1

Đất sản xuất nông nghiệp

5.781

1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.631

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước

3.191

1.2

Đất trồng cây lâu năm

150

2

Đất lâm nghiệp

1.358

2.1

Đất rừng sản xuất

72

2.2

Đất rừng phòng hộ

1.286

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

310

II

Đất phi nông nghiệp

962

1

Đất ở

20

1.1

Đất ở tại nông thôn

17

1.2

Đất ở tại đô thị

3

2

Đất chuyên dùng

212

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

18

 

Trong đó: đất an ninh

18

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1

2.4

Đất có mục đích công cộng

191

3.

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

4.

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

728

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Giai đoạn 2006 - 2010

I

 Đất nông nghiệp

890

1

Đất sản xuất nông nghiệp

357

 

Trong đó: đất trồng cây hàng năm

357

2

Đất lâm nghiệp

513

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

20

II

Đất phi nông nghiệp

660

1

Đất ở

2

 

Trong đó: đất ở tại nông thôn

2

2

Đất chuyên dùng

657

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

32

2.2.1

Đất quốc phòng

1

2.2.2

Đất an ninh

31

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

610

2.4

Đất có mục đích công cộng

15

3.

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

 

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Hà Nam, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xác lập ngày 27 tháng 7 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 

  Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng năm

Chia ra các năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

85.909

85.909

85.909

85.909

85.909

85.909

I

Đất nông nghiệp

60.262

58.289

56.826

55.806

54.756

53.749

1

Đất sản xuất nông nghiệp

46.692

44.828

43.591

42.650

41.650

40.685

1.1

Đất trồng cây hàng năm

42.656

40.803

39.585

38.661

37.678

36.705

 

Trong đó: đất trồng lúa

38.809

37.145

36.205

35.565

34.826

34.105

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.036

4.025

4.006

3.989

3.972

3.980

2

Đất lâm nghiệp

8.479

8.316

8.036

7.893

7.763

7.634

2.1

Đất rừng sản xuất

1.380

1.420

1.460

1.498

1.538

1.578

2.2

Đất rừng phòng hộ

7.099

6.896

6.576

6.395

6.225

6.056

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

5.088

5.142

5.196

5.260

     5.340

5.427

4

Đất nông nghiệp khác

3

3

3

3

3

3

II

Đất phi nông nghiệp

22.557

24.900

26.764

28.182

29.422

30.620

1

Đất ở

4.806

5.128

5.448

5.791

6.100

6.410

1.1

Đất ở tại nông thôn

4.406

4.549

4.692

4.835

5.019

5.203

1.2

Đất ở tại đô thị

400

579

756

956

1.081

1.207

2

Đất chuyên dùng

11.775

13.968

15.667

16.876

17.944

18.950

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

109

112

115

118

121

124

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

94

208

341

352

362

375

2.2.1

Đất quốc phòng

69

183

186

195

195

205

2.2.2

Đất an ninh

25

25

155

157

167

170

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.625

3.015

4.012

4.776

5.488

6.187

2.3.1

Đất khu công nghiệp

767

1.209

1.393

1.527

1.645

1.763

2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

356

1.024

1.530

1.871

2.190

2.514

2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

268

401

554

687

827

969

2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

234

381

535

691

826

941

2.4

Đất có mục đích công cộng

9.947

10.633

11.199

11.630

11.973

12.264

2.4.1

Đất giao thông

5.273

5.749

6.089

6.336

6.506

6.658

2.4.2

Đất thuỷ lợi

4.134

4.154

4.174

4.196

4.220

4.244

2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

17

19

21

23

25

26

2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

49

98

145

192

231

238

2.4.5

Đất cơ sở y tế

53

63

73

84

94

104

2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

286

316

343

369

395

419

2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

67

134

198

262

326

390

2.4.8

Đất chợ

26

32

37

41

44

47

2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

24

27

29

31

31

31

2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

18

41

90

96

101

107

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

227

227

227

227

227

227

4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

812

821

829

855

863

870

5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

4.931

4.750

4.587

4.427

4.282

4.157

6

Đất phi nông nghiệp khác

6

6

6

6

6

6

III.

Đất chưa sử dụng

3.090

2.720

2.319

1.921

1.731

1.540

 

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích trong kỳ

Chia ra các năm trong kỳ

2006

2007

2008

2009

2010

I

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

7.449

1.773

1.449

1.434

1.412

1.381

1

Đất sản xuất nông nghiệp

5.781

1.383

1.126

1.118

1.097

1.057

1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.631

1.353

1.096

1.088

1.067

1.027

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

3.191

903

596

570

567

555

1.2

Đất trồng cây lâu năm

150

30

30

30

30

30

2

Đất lâm nghiệp

1.358

308

265

258

258

269

2.1

Đất rừng sản xuất

72

12

15

15

15

15

2.2

Đất rừng phòng hộ

1.286

296

250

243

243

254

3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

310

82

58

58

57

55

II

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

590

122

116

117

117

118

1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

7

0

0

2

2

3

2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

583

122

116

115

115

115

III

Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

732

157

158

140

138

139

1

Đất quốc phòng, an ninh

18

9

7

2

 

 

 

Trong đó: đất an ninh

18

9

7

2

 

 

2

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

123

30

33

20

20

20

3

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

591

118

118

118

118

119

IV

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

126

33

25

22

22

24

1

Đất chuyên dùng

70

18

14

12

12

14

1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

0

0

0

0

1

1.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1

0

0

0

0

1

1.3

Đất có mục đích công cộng

68

18

14

12

12

12

2

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

56

15

11

10

10

10

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tình: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích đất thu hồi trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm trong kỳ

2006

2007

2008

2009

2010

I

Đất nông nghiệp

7.449

1.465

1.184

1.176

1.154

1.381

1

Đất sản xuất nông nghiệp

5.781

1.383

1.126

1.118

1.097

1.057

1.1

Đất trồng cây hàng năm

5.631

1.353

1.096

1.088

1.067

1.027

 

Trong đó: đất trồng lúa nước

3.191

903

596

570

567

555

1.2

Đất trồng cây lâu năm

150

30

30

30

30

30

2

Đất lâm nghiệp

1.358

308

265

258

258

269

2.1

Đất rừng sản xuất

72

12

15

15

15

15

2.2

Đất rừng phòng hộ

1.286

296

250

243

243

254

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

310

82

58

58

57

55

II

Đất phi nông nghiệp

962

220

197

185

179

181

1

Đất ở

20

5

5

3

3

4

1.1

Đất ở tại nông thôn

17

4

3

3

3

4

1.2

Đất ở tại đô thị

3

1

2

0.00

0.00

0.00

2

Đất chuyên dùng

212

64

45

38

32

33

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2

0.00

0.00

0.00

1

1

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

18

9

7

2

0.00

0.00

 

Trong đó: đất an ninh

18

9

7

2

 

 

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1

0

0

0

0

1

2.4

Đất có mục đích công cộng

191

56

38

35

31

31

3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

728

149

147

144

144

144

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm trong kỳ

2006

2007

2008

2009

2010

I

Đất nông nghiệp

357

70

70

70

72

75

1

Đất sản xuất nông nghiệp

357

70

70

70

72

75

 

Trong đó: đất trồng cây hàng năm

357

70

70

70

72

75

2

Đất lâm nghiệp

513

93

105

105

105

105

2.1

Đất rừng sản xuất

270

50

55

55

55

55

2.2

Đất rừng phòng hộ

243

43

50

50

50

50

3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

20

5

5

5

5

0

II

Đất phi nông nghiệp

660

156

126

123

129

126

1

Đất ở

2

0

0

1

0

1

1.1

Đất ở tại nông thôn

2

0

0

1

0

1

2

Đất chuyên dùng

657

156

126

122

129

124

2.1

Đất quốc phòng, an ninh

32

30

2

0

0

0

2.1.1

Đất quốc phòng

1

 

1

 

 

 

2.1.2

Đất an ninh

31

30

1

 

 

 

2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

610

123

121

119

126

121

2.3

Đất có mục đích công cộng

15

3

3

3

3

3

3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

0

0

0

0

1

 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai.

4. Có các giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản,
  Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải,
  Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,
  Văn hóa - Thông tin, Tư pháp;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Thể dục thể thao;

- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ,
  Người phát  ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  Vụ ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng-

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi