Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi, bổ sung năm 1999

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 17/1999/QH10 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 6 năm 1994.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất:

1- Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2

Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất:

1. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

3. Chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp ly hôn, thừa kế theo quy định của pháp luật;

4. Chuyển quyền sử dụng đất giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau;

5. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê;

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cho các tổ chức để xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; cơ sở từ thiện không nhằm mục đích kinh doanh theo các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

2- Điều 7 được sửa đổi như sau:

"Điều 7

Thuế suất thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định như sau:

1. Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, thuế suất là 2% (hai phần trăm);

2. Đất ở, đất xây dựng công trình và các loại đất khác, thuế suất là 4% (bốn phần trăm)."

3- Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 11

1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất do người chuyển quyền sử dụng đất nộp và nộp một lần theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Trong trường hợp người nhận quyền sử dụng đất tự nguyện nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thay cho người chuyển quyền sử dụng đất thì người đó có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điều 10 của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất khi thuế chuyển quyền sử dụng đất đã được nộp đủ."

4- Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 14

Miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất để di chuyển đến định cư tại các vùng kinh tế mới, miền núi, hải đảo theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Người được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" chuyển quyền sử dụng đất;

3. Chuyển quyền sử dụng các loại đất thuộc xã nông thôn ở miền núi, hải đảo do Chính phủ quy định;

4. Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối cho nhau để phù hợp với điều kiện canh tác;

5. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng có chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà, với kết cấu hạ tầng."

5 - Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 15

Giảm 50% (năm mươi phần trăm) thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với những đối tượng sau đây:

1. Cá nhân thương binh hạng 1/4, hạng 2/4 và bệnh binh hạng 1/3, hạng 2/3;

2. Thân nhân liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước;

3. Người tàn tật không còn khả năng lao động, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn mà không có nơi nương tựa."

6- Điều 16 được sửa đổi như sau:

"Điều 16

Mỗi đối tượng được miễn, giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định tại Điều 14 và Điều 15 đã được sửa đổi, bổ sung chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung".

Điều 2

Bãi bỏ Điều 8 và Điều 9 của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

 

Điều 3

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thì nộp thuế theo mức thuế suất quy định tại Luật này.

 

Điều 4

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất đã ban hành cho phù hợp với Luật này.

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

thuộc tính Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/1999/QH10Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:LuậtNgười ký:Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành:21/12/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Luật 17/1999/QH10

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 17/1999/QH10
Hanoi, December 21, 1999
 
LAW
ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON LAND USE RIGHT TRANSFER TAX
Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;tc "Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;"
Pursuant to the Land Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on July 14, 1993; and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on December 2, 1998;tc "Pursuant to the Land Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on July 14, 1993; and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on December 2, 1998;"
This Law amends and supplements a number of articles of the Law on Land Use Right Transfer Tax, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 22, 1994.tc "This Law amends and supplements a number of articles of the Law on Land Use Right Transfer Tax, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 22, 1994."
Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Law on Land Use Right Transfer Tax:tc "Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Law on Land Use Right Transfer Tax\:"
1. Article 2 is amended and supplemented as follows:tc "1. Article 2 is amended and supplemented as follows\:"
“Article 2.- The following cases shall not be subject to land use right transfer tax:tc "Article2.-Thefollowingcasesshallnotbesubjecttolanduserighttransfertax\:"
1. The State allots land to organizations, family households and/or individuals for use under the provisions of law;tc "1. The State allots land to organizations, family households and/or individuals for use under the provisions of law;"
2. Organizations, family households and/or individuals return land to the State or the State recovers land under the provisions of law;tc "2. Organizations, family households and/or individuals return land to the State or the State recovers land under the provisions of law;"
3. The land use right is transferred in case of divorce or inheritance under the provisions of law;tc "3. The land use right is transferred in case of divorce or inheritance under the provisions of law;"
4. The land use right is transferred between: wife and husband; father or mother, foster-father or -mother and their offspring or adopted children; paternal or maternal grandparents and their grand children; and between siblings;tc "4. The land use right is transferred between\: wife and husband; father or mother, foster-father or -mother and their offspring or adopted children; paternal or maternal grandparents and their grand children; and between siblings;"
5. Economic organizations leased land by the State which transfer the leased land use right;tc "5. Economic organizations leased land by the State which transfer the leased land use right;"
6. Organizations, family households and/or individuals donate their land use right to the State or organizations for the construction of cultural, educational, medical, physical training and sport establishments; or charity establishments, for non-business purposes under projects already approved by the competent State agencies.”tc "6. Organizations, family households and/or individuals donate their land use right to the State or organizations for the construction of cultural, educational, medical, physical training and sport establishments; or charity establishments, for non-business purposes under projects already approved by the competent State agencies."
2. Article 7 is amended as follows:tc "2. Article 7 is amended as follows\:"
“Article 7.- The land use right transfer tax rates are stipulated as follows:tc "Article7.-Thelanduserighttransfertaxratesarestipulatedasfollows\:"
1. For land for agricultural production, forestry, aquaculture and salt making, the rate shall be 2% (two percent);tc "1. For land for agricultural production, forestry, aquaculture and salt making, the rate shall be 2% (two percent);"
2. For residential land, land for project construction and land of other types, the tax rate shall be 4% (four percent).”tc "2. For residential land, land for project construc-tion and land of other types, the tax rate shall be 4% (four percent)."
3. Article 11 is amended and supplemented as follows:tc "3. Article 11 is amended and supplemented as follows\:"
“Article 11.-tc "Article11.-"
1. The land use right transfer tax shall be paid by the land use right transferor and in lump sum according to the tax agency’s notice.tc "1. The land use right transfer tax shall be paid by the land use right transferor and in lump sum according to the tax agency’s notice."
2. In cases where the land use right transferee voluntarily pays the land use right transfer tax for the land use right transferor, such transferee shall have to declare and pay tax according to the provisions of Article 10 of the Law on Land Use Right Transfer Tax.tc "2. In cases where the land use right transferee voluntarily pays the land use right transfer tax for the land use right transferor, such transferee shall have to declare and pay tax according to the provisions of Article 10 of the Law on Land Use Right Transfer Tax."
3. The competent State agency shall issue the land use right certificate to the land use right transferee only when the land use right transfer tax has been fully paid.”tc "3. The competent State agency shall issue the land use right certificate to the land use right transferee only when the land use right transfer tax has been fully paid."
4. Article 14 is amended and supplemented as follows:tc "4. Article 14 is amended and supplemented as follows\:"
“Article 14.- tc "Article14.-"
The following cases shall be exempt from land use right transfer tax:tc "The following cases shall be exempt from land use right transfer tax\:"
1.  Family households or individuals transfer the land use right to move to new economic zones, mountainous regions or islands under decisions of the competent State agencies;tc "1.  Family households or individuals transfer the land use right to move to new economic zones, mountainous regions or islands under decisions of the competent State agencies;"
2. The land use right is transferred by people who are conferred the title “heroic Vietnamese mother” by the State;tc "2. The land use right is transferred by people who are conferred the title heroicVietnamesemother by the State;"
3. The right to use land of various types in rural communes in mountainous and island areas as stipulated by the Government is transferred;tc "3. The right to use land of various types in rural communes in mountainous and island areas as stipulated by the Government is transferred;"
4. The land used for agricultural production, forestry, aquaculture or salt making is exchanged for each other in order to meet the farming conditions.tc "4. The land used for agricultural production, forestry, aquaculture or salt making is exchanged for each other in order to meet the farming conditions."
5. Economic organizations allotted land by the State with the land use levies being collected for investment in the construction of dwelling houses for sale or construction of infrastructure for assignment with the transfer of the right to use the land attached to such dwelling houses or infrastructure.”tc "5. Economic organizations allotted land by the State with the land use levies being collected for investment in the construction of dwelling houses for sale or construction of infrastructure for assignment with the transfer of the right to use the land attached to such dwelling houses or infrastructure."
5. Article 15 is amended and supplemented as follows:tc "5. Article 15 is amended and supplemented as follows\:"
“Article 15.-tc "Article15.-"
To reduce by 50% (fifty percent) of land use right transfer tax for the following subjects:tc "To reduce by 50% (fifty percent) of land use right transfer tax for the following subjects\:"
1. Disabled armymen of 1/4 and 2/4 grades, and diseased armymen of 1/3 and 2/3 grades;tc "1. Disabled armymen of 1/4 and 2/4 grades, and diseased armymen of 1/3 and 2/3 grades;"
2. Members of family of the fallen combatants, who are entitled to the State’s subsidies;tc "2. Members of family of the fallen combatants, who are entitled to the State’s subsidies;"
3. Disabled people who have no more the working capacity, the minors and lonely aged people having no one to support.”tc "3. Disabled people who have no more the working capacity, the minors and lonely aged people having no one to support."
6. Article 16 is amended as follows:
 “Article 16.
Each of the subjects entitled to the exemption or reduction of land use right transfer tax stipulated in the revised Articles 14 and 15 shall be considered for exemption or reduction only once, except for the subjects stipulated in Clause 5 of the revised Article 14”.tc "Each of the subjects entitled to the exemption or reduction of land use right transfer tax stipulated in the revised Articles 14 and 15 shall be considered for exemption or reduction only once, except for the subjects stipulated in Clause 5 of the revised Article 14."
Article 2.
To annul Articles 8 and 9 of the Law on Land Use Right Transfer Tax.tc "To annul Articles 8 and 9 of the Law on Land Use Right Transfer Tax."
Article 3.
This Law takes effect as from January 1, 2000.tc "This Law takes effect as from January 1, 2000."
Cases of land use right transfer before January 1, 2000, where the land use right transfer tax has not been paid, shall be subject to the tax rates stipulated in this Law.tc "Cases of land use right transfer before January 1, 2000, where the land use right transfer tax has not been paid, shall be subject to the tax rates stipulated in this Law."
Article 4.
The Government shall amend and/or supplement legal documents detailing the implementation of the Law on Land Use Right Transfer Tax to make them conform to this Law.tc "The Government shall amend and/or supplement legal documents detailing the imple-mentation of the Law on Land Use Right Transfer Tax to make them conform to this Law."
This Law was passed by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on December 21, 1999 at its 6th session.tc "This Law was passed by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on December 21, 1999 at its 6th session."
(Users of the English translations of legal instruments published on this website should note that in the event of any inconsistency between the English translations and the original Vietnamese text the latter shall prevail)
 

 
NATIONAL ASSEMBLY
Nong Duc Manh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Law 17/1999/QH10 PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi