Quyết định 60/1999/QĐ-BCN 2017 về dây chuyền xe gắn máy hai bánh loại hình IKD

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

Số: 60/1999/QĐ-BCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1999 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ĐỐI VỚI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ LẮP RÁP XE GẮN MÁY HAI BÁNH LOẠI HÌNH IKD

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 631/CP-KTTH ngày 19 thánh 6 năm 1999 về việc: tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng xe gắn máy;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Thương mại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe gắn máy hai bánh loại hình IKD”.

Điều 2. Quy định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ và các Doanh nghiệp có dây chuyền lắp ráp xe máy dạng IKD chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ĐỐI VỚI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ LẮP RÁP XE GẮN MÁY HAI BÁNH LOẠI HÌNH IKD
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /1999/QĐ-BCN, ngày 8 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

 1. Phạm vi đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo luật pháp Việt Nam và đề ra các yêu cầu kỹ thuật chung cho dây chuyền công nghệ lắp ráp xe gắn máy hai bánh (sau đây gọi tắt là xe máy) từ các chi tiết, bộ phận nhập khẩu mới và các chi tiết, bộ phận được chế tạo trong nước theo loại hình sản xuất lắp ráp IKD.

Quy định này không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Quy định chung

2.1. Tiêu chuẩn loại hình sản xuất, lắp ráp xe máy trong Quy định này được áp dụng theo Quyết định số 648/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 17/4/1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2.2. Phương pháp tính tỉ lệ nội địa hoá cho xe máy được áp dụng thống nhất theo Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Bộ tài chính, Bộ Công nghiêp và Tổng cục Hải quan; Thông tư hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỉ lệ nội địa hoá số 01/1999/TT-BCN ngày 12/3/1999 của Bộ Công nghiệp.

3. Các yêu cầu chủ yếu đối với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe máy

3.1. Cơ sở phải có quy trình công nghệ lắp ráp và kiểm tra xe máy phù hợp với luận chứng đầu tư được phê duyệt và không trái với Quy định này. Sơ đồ mặt bằng công nghệ của xưởng lắp ráp phải được bố trí hợp lý theo các khu vực: lắp cụm, lắp tổng thành và kiểm tra cuối cùng.

3.2. Các thiết bị, dụng cụ, đồ gá chủ yếu bắt buộc phải đầu tư cho lắp ráp, bao gồm:

- Dây chuyền lắp ráp phù hợp với quy trình công nghệ đã đăng ký,

- Hệ thống cung cấp khí nén, bao gồm máy nén khí, dàn phân phối khí,

- Palăng nâng hạ,

- Súng xiết bulông, đai ốc bằng khí nén,

- Thiết bị cân vành,

- Bàn lắp động cơ,

- Máy vào lốp,

- Xe đẩy chuyên dùng các loại,

- Hệ thống đèn chiếu sáng, quạt chống nóng,

- Các loại gá lắp công nghệ: lắp phuốc, cụm khung, động cơ vào khung, cụm đầu xe, bình xăng, cụm càng trước, lắp tổng thành, kiểm tra,v.v...

- Các trang bị phụ và phục vụ sửa chữa như: êtô, máy mài đá, khoan tay, bàn nguội, máy hàn điện, bộ dụng cụ đồ nghề, các loại giá đỡ, khay đựng dụng cụ, chi tiết,v.v...

Số lượng cụ thể và đặc tính kỹ thuật chính cho từng loại trang thiết bị chủ yếu của dây chuyền lắp ráp phải phù hợp với sản lượng đã được duyệt trong luận chứng đầu tư và do doanh nghiệp tự kê khai theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo công văn số 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3.3. Thiết bị, dụng cụ chủ yếu được trang bị cho kiểm tra

3.3.1. Cơ sở lắp ráp phải có đầy đủ thiết bị kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng xuất xưởng cho loại xe đã đăng ký. Các thiết bị kiểm tra tối thiểu phải được đầu tư để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sau đây:

- Độ trùng vết bánh xe,

- Hiệu quả phanh,

- Đồng hồ tốc độ,

- Đèn chiếu sáng (cường độ, toạ độ chụm ánh sáng),

- Nồng độ khí thải (CO và HC),

- Độ ồn.

Đối với những cơ sở có sản xuất, lắp ráp động cơ, cụm điện, khung xe, giảm xóc trước và sau, thì bắt buộc phải trang bị các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra chất lượng của các cụm chi tiết đó. Ngoài ra phải trang bị đủ dụng cụ kiểm tra cần thiết như cờ lê lực, đồng hồ đo áp suất lốp, panme, thước cặp,v.v...

Danh mục trang thiết bị, dụng cụ cho kiểm tra do doanh nghiệp tự kê khai theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo công văn số 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999.

3.3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của xe xuất xưởng được áp dụng theo chỉ dẫn của nhà cung cấp thiết bị đo và phải phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

3.3.3. Yêu cầu lắp đặt, vận hành thiết bị kiểm tra

Đối với các thiết bị kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng được chế tạo trong nước, thì chỉ có các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hành nghề và chứng nhận chất lượng mới được chế tạo và cung cấp thiết bị đo kiểm.

Tất cả các thiết bị đo kiểm phải được lắp đặt bảo đảm độ tin cậy, chính xác, an toàn theo thiết kế và chỉ dẫn của nhà cung cấp.Việc kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

3.4. Các quy định khác

3.4.1. Nhà xưởng, kho bãi, văn phòng phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường sau đây:

- Có hệ thống thông gió và chiếu sáng phù hợp với các chỉ tiêu vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động được quy định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng (TCVN 3288-79 Hệ thống thông gió, TCVN3743-83 Chiếu sáng, TCVN3985-85 Tiếng ồn, TCVN 5738-93 Hệ thống báo cháy-Yêu cầu kỹ thuật).

- Có biện pháp loại trừ khí thải ra khỏi nhà xưởng.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động như: quần áo, mũ, tủ thuốc y tế, dụng cụ phòng cháy nổ,...

3.4.2. Cơ sở lắp ráp phải có đủ lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho các hoạt động quản lý và các công đoạn lắp ráp, kiểm tra. Khi làm việc, cán bộ công nhân của xưởng phải mặc đồng phục và đeo phù hiệu ghi rõ tên, chức danh.

3.4.3. Các doanh nghiệp lắp ráp xe máy phải thiết lập mạng lưới theo dõi chất lượng sản phẩm và bảo hành xe sau bán hàng.

3.5. Việc đánh giá năng lực công nghệ, yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây chuyền lắp ráp xe máy được thực hiện theo phương pháp chuyên gia và theo quy định tại mục 4.2 đưới đây.

4. Điều khoản thi hành

4.1. Doanh nghiệp có đủ các điều kiện nêu tại mục 2 và 3 và đã được lãnh đạo Bộ Công nghiệp chấp thuận về nguyên tắc trước khi có công văn số 631/CP-KTTH ngày 19/6/1999 đều có thể gửi hồ sơ kèm theo công văn đăng ký về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Bộ Công nghiệp (Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm) và Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đề nghị xác nhận năng lực dây chuyền công nghệ lắp ráp xe máy loại hình IKD. Nội dung bộ hồ sơ đăng ký được quy định tại công văn số 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999.

4.2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và thông báo xác nhận năng lực dây chuyền công nghệ lắp ráp xe máy loại hình IKD cho các doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn tại Quy định này.

4.3. Các doanh nghiệp có dây chuyền lắp ráp xe máy loại hình IKD đã được liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp và Bộ Giao thông vận tải kiểm tra đánh giá trước khi Quy định này được ban hành đều có trách nhiệm bổ sung hoàn thiện trang thiết bị cho dây chuyền lắp ráp của mình và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với Quy định này./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 60/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe gắn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 60/1999/QĐ-BCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 08/09/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 60/1999/QD-BCN
Hanoi, September 8, 1999

 
DECISION
ISSUING THE REGULATION ON GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE TECHNOLOGY PROCESS IN ASSEMBLING MOTORBIKES IN IKD FORM
THE MINISTER OF INDUSTRY
Pursuant to Decree No.74/CP of November 1st, 1995 of the Government on the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the guiding opinion of the Prime Minister in Official Dispatch No. 631/CP-KTTH of June 19, 1999 on the situation in the production and the need in motorbikes;
Basing himself on the agreement of the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Communications and Transport and the Ministry of Trade;
At the proposals of the Head of the Department for Technology and Product Quality Management and the Head of the Planning and Investment Department,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on General Technical Requirements for the technology process in assembling motorbikes in IKD form".
Article 2.- The Regulation takes effect after its signing.
The Director of the Ministry Office, the Chief Inspector of the Ministry, the department heads and the Head of the Department for specialized State management under the Ministry and the enterprises equipped with processes of assembling of motorbikes in IKD form shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Nguyen Xuan Chuan

 
REGULATION
ON GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE TECHNOLOGY PROCESS IN ASSEMBLING MOTORBIKES IN IKD FORM
(issued together with Decision No. 60/1999/QD-BCN of September 8, 1999 of the Minister of Industry )
1. Objects under regulation
This Regulation applies to all enterprises of all economic sectors set up under Vietnamese law and lays down the common technical requirements for the technology process in assembling motorbikes from imported brand-new parts and components to parts and components manufactured in the country in IKD form of production and assembly.
This Regulation does not apply to the enterprises with foreign investments.
2. General provision
2.1. The criteria of the forms of production and assembly of motorbikes mentioned in this Regulation shall be applied according to Decision No. 648/1999/QD-BKHCNMT of April 17, 1999 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
2.2. The method of calculating the rate of localization for motorbikes shall uniformly apply under Joint Circular No. 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ of December 25,1998 of the Ministry of Finance, the Ministry of Industry, the General Customs Department; Circular No. 01/1999/TT-BCN of March 12, 1999 of the Ministry of Industry guiding the registration and recognition of the conditions for application of the rate of import tax based on the rate of localization.
3. Main requirements for technology process in the assembly of motorbikes
3.1. The establishment must have a technology process in assembling and inspecting motorbikes corresponding with the approved investment project and not contrary to this Regulation. The plan of the technology floor of the assembly workshop must be rationally arranged according to the sectors: group assembly, overall assembly and final inspection.
3.2. The main equipment, tools and devices which are necessarily invested in the assembly comprise:
- The assembly process in accordance with the registered technology process,
- The system of compressed air supply, including the air compressor and the air dispenser,
- The hydraulic lift,
- The compressed air bolt and screw driver,
- The rim rounder,
- The platform for engine fitting,
- The tyre fixer,
- Specialized pushcarts of all kinds,
- Lighting and ventilating system,
- Technology devices: fork assembler, frame and engine assembling set, headgear, petrol tank, front fork, device for general assembly and final check, etc.
- Auxiliary equipment and tools in service of repairs, such as vice, stone grinder, hand-drill, table for fitter�s work, table for electric soldering, tool-kit, various kinds of supports, trays for tools and machine parts, etc.
The specific quantity and the main technical features of each kind of main equipment of the assembly process must correspond with the volume already approved in the investment plan and shall be declared by the enterprise itself according to the form in Appendix 1 attached to Official Dispatch No. 479 /BKHCNMT-TDC of February 25, 1999 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
3.3. Main equipment and instruments for inspection.
3.3.1. The assembly establishment must have all the necessary equipment for inspecting the quality criteria of outgoing products of the kinds of vehicle already registered. Investment must be made to inspect at least the following quality criteria of inspection equipment:
- Indents of wheel imprints,
- Effectiveness of brakes,
- Speedometer,
- Headlight (intensity, coordinate of light focus),
- Density of exhaust (CO and HC),
- Noise level.
For the establishments producing and assembling engines, electric gear, bike frame, front and rear shock absorbers, they must necessarily be equipped with specialized equipment for checking the quality of these groups of components. In addition, they must be equipped with all the necessary tools for inspection such as force wrench, meter for measuring tyre pressure, micrometers, calipers;
The list of equipment and tools for inspection work shall be declared by the enterprise itself according to the form in Appendix 2 attached to Official Dispatch No. 479/BKHCNMT-TDC of February 25, 1999.
3.3.2. The method of inspecting and evaluating the quality criteria of the outgoing motorbikes shall be applied according to the guidance of the supplier of the measurement equipment and must conform with the current criteria of the State.
3.3.3. Requirements for assembly and operation of inspection equipment
For the quality inspection equipment for outgoing motorbikes which are produced in the country, only the establishments which are issued with operating permits and quality certificates can manufacture and supply the measurement and inspection equipment.
All measurement and inspection equipment must be so assembled as to ensure credibility, accurancy and safety according to the design and guidance of the supplier. The examination and adjustment of the measurement equipment must be made according to current prescriptions of the State.
3.4. Other regulations
3.4.1. The workshops, storing yards and offices must meet the following requirements on labor safety and environmental hygiene:
- They must be equipped with a ventilating and lighting system suited to the criteria on industrial hygiene and labor safety stipulated in the corresponding Vietnam Criteria (TCVN 3288-79 Ventilating System, TCVN 3743-83 Lighting, TCVN 3985-85 Noise, TCVN 5738-93 Fire warning - Technical requirements).
- They must take measures to drive waste gas out of the workshops.
- They must supply the laborers with labor protection gear such as clothes, helmets, medical chests, instruments to prevent fires and explosions.
3.4.2. The assembly establishments must have enough personnel and technical workers to meet the management activities and the work in different phases of assembly and inspection. During work-hours the officials and personnel of the workshop must wear uniforms and badges bearing their names and positions.
3.4.3. The motorbike assembly enterprises must set up their networks to monitor the product quality and carry out post-sale warranty.
3.5. The evaluation of technology capacity and the general technical requirements for the assembly process of the motorbikes shall proceed by the expertise method and according to the stipulations in Clause 4.2 hereunder.
4. Implementation provisions
4.1.The enterprises meeting all the conditions listed in Clause 2 and Clause 3 and which have been accepted in principle by the leadership of the Ministry of Industry before the publication of Official Dispatch No. 631/CP-KTTH of June 19, 1999 may send their dossiers attached to the registration proposal to the Ministry of Science, Technology and Environment (the General Department of Criteria of Quality Measurement), the Ministry of Industry (the Department of Technology and Product Quality Management) and the Ministry of Communications and Transport (the Vietnam Transport Registration Department) to propose the acknowledgment of the capacity of the process of motorbike assembly technology in IKD form). The contents of the dossier of registration are stipulated in Official Dispatch No. 479/BKHCNMT of February 25, 1999.
4.2. The Ministry of Science, Technology and Environment shall assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Industry and the Ministry of Communications and Transport to organize the inspection and inform the enterprises of the acknowledgement of the capacity of technology process in motorbike assembly in IKD form according to the criteria stipulated in this Regulation.
4.3. The enterprises equipped with assembly process of motorbike in IKD form which have been inspected and evaluated by the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Industry and the Ministry of Communications and Transport before the promulgation of this Regulation shall have to make supplements to complete their equipment of the assembly process and carry out the technical requirements in conformity with this Regulation.
 

 
FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Nguyen Xuan Chuan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!