Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------------
Số: 5151/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Công văn số 6524/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ);
Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công văn số 813/TĐDMVN-QLNNL ngày 05 tháng 10 năm 2011 về việc thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Tập đoàn, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.
Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tập đoàn theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Kế hoạch, Pháp chế, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

thuộc tính Quyết định 5151/QĐ-BCT

Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5151/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành:07/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

1/1/2012, cổ phần hóa Vinatex
Ngày 07/10/2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-BCT về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 
Theo đó, Bộ trưởng đã đồng ý với đề xuất cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) theo hình thức giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại Tập đoàn, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Thời điểm để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 0h ngày 01/01/2012. 
Bộ trưởng cũng giao Hội đồng thành viên Vinatex có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Vinatex. 
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Vinatex chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tập đoàn theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng xem xét, phê duyệt. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 5151/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 5151/QD-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi