Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi tạm thời Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 4267/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ PHA MÀU XĂNG DẦU THƯƠNG PHẨM ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1273/2004/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về Kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Những nội dung khác của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Các Vụ: TTTN, DKT;
- QLTT;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 4267 /QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
Chỉnh sửa, bổ sung tạm thời một số nội dung quy định tại Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, cụ thể như sau:

STT
Điều, Khoản
Nội dung Quy định tại Quy chế đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này
1
Khoản 1, Điều 1
Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, xăng không pha chì RON 83, xăng không pha chì RON 90 và xăng không pha chì RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.
Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, và xăng không pha chì E5 RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.
2
Khoản 2, 3, 4, Điều 2
2. Xăng không pha chì RON 83:
Màu chỉ định: nâu sẫm,
Liều lượng màu pha: 7 mg/lít,
Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.
3. Xăng không pha chì RON 90:
Màu chỉ định: đỏ;
Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,
Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu đỏ.
4. Xăng không pha chì RON 92:
Màu chỉ định: Xanh;
Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,
Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.
-      Bỏ Khoản 2, 3, 4
-      Thay thế bổ sung Khoản 2 như sau:
“2. Xăng không pha chì E5 RON 92:
Màu chỉ định: Xanh;
Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,
Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.”
 
3
Điều 9
Sở Thương mại”, hoặc “Sở Thương mại - Du lịch”
Đổi thành “Sở Công Thương”
4
Điều 11
Vụ Chính sách Thị trường trong nước”
Đổi thành “Vụ Thị trường trong nước”

 
 

thuộc tính Quyết định 4267/QĐ-BCT

Quyết định 4267/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4267/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành:10/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh tạm thời quy định pha màu xăng dầu

Tại Quyết định số 4267/QĐ-BCT ngày 10/11/2017, Bộ Công Thương đã sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.
Cùng với việc chính thức áp dụng quy định chỉ bán xăng E5 RON 92, xăng khoáng RON 95 từ năm 2018, Quyết định này đã thu hẹp phạm vi điều chỉnh của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm. Cụ thể, Quy chế này sẽ chỉ còn thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hỏa; Xăng không pha chì E5 RON92 nhập khẩu và sản xuất trong nước của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối. Trong khi trước đây, Quy chế còn quy định cả việc pha màu xăng dầu thương phẩm đổi với xăng không pha chì RON 83; Xăng không pha chì RON 90.
Như vậy, Quyết định đã bỏ quy định về màu chỉ định, liều lượng màu pha đối với Xăng không pha chì RON 83; Xăng không pha chì RON 90 và Xăng không pha chì RON 92. Trong khi đó, bổ sung quy định về Xăng không pha chì E5 RON 92 như sau: Màu chỉ định: Xanh; Liều lượng màu pha: 5 mg/lít; Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết Quyết định4267/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 4267/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi