Quyết định 184/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 184/2003/QĐ-TTg

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 1167/UB-KKTMCL ngày 01 tháng 7 năm 2003, Bộ Nội vụ (văn bản số 1669/TTr-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5073 BKH/KCN&KCX ngày 20 tháng 8 năm 2003) và của Bộ Tài chính (văn bản số 9061 TC/HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế tại Khu kinh tế mở Chu Lai.
Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan quản lý nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Nam, là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai ban hành theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu.
Điều 3. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm.
Ban Quản lý khu kinh mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam có bộ máy giúp việc thực hiện theo quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 184/2003/QĐ-TTg

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 1167/UB-KKTMCL ngày 01 tháng 7 năm 2003, Bộ Nội vụ (văn bản số 1669/TTr-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5073 BKH/KCN&KCX ngày 20 tháng 8 năm 2003) và của Bộ Tài chính (văn bản số 9061 TC/HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2003),

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan quản lý nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Nam, là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai ban hành theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 3. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm.

Ban Quản lý khu kinh mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam có bộ máy giúp việc thực hiện theo quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi