Quyết định 927/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 927/QĐ-BNV

Quyết định 927/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:927/QĐ-BNV Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành:15/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------------------
Số: 927/QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NỘI VỤ TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 - 2015 (trong trường hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được cơ quan có thẩm quyền công bố thì áp dụng theo phiên bản mới) để giúp Bộ trưởng tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Bộ Nội vụ.
Thành phần Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo ISO) như sau:
1. Đồng chí Thứ trưởng phụ trách Văn phòng Bộ: Trưởng ban;
2. Chánh Văn phòng Bộ: Phó Trưởng ban;
3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Ủy viên;
4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Ủy viên;
5. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính: Ủy viên;
6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Ủy viên;
7. 01 Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ: Ủy viên;
8. 01 Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy viên;
9. 01 Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên;
10. 01 Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước: Ủy viên;
11. 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ: Ủy viên, kiêm Thư ký.
Giao Văn phòng Bộ làm Thường trực Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo ISO có các nhiệm vụ sau đây trong giai đoạn 2011 - 2015:
1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO;
2. Lập kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với khối cơ quan Bộ và các Ban, Cục trực thuộc Bộ;
3. Tiếp tục chỉ đạo việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Bộ bao gồm 38 tài liệu, quy trình đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; mở rộng phạm vi áp dụng của một số quy trình tới các Ban, Cục trực thuộc Bộ;
4. Chỉ đạo việc xem xét, mở rộng lĩnh vực áp dụng, đảm bảo tất cả các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ và các Ban, Cục trực thuộc Bộ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
5. Chỉ đạo việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
6. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Bộ và các Ban, Cục trực thuộc Bộ; kiểm tra, giám sát hoạt động hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại cơ quan Bộ và các Ban, Cục trực thuộc Bộ;
7. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo và cán bộ, công chức của Bộ;
8. Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với các vi phạm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện;
9. Chỉ đạo việc triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Bộ; nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan Bộ và các Ban, Cục trực thuộc Bộ;
10. Tổ chức bình xét, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân của Bộ có nhiều thành tích trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;
11. Chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí để triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Bộ;
12. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào khối lượng công việc, Ban Chỉ đạo ISO có quyền huy động cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo ISO do Trưởng ban phân công.
Ban Chỉ đạo ISO tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều này.
Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO được cấp theo quy định chung của nhà nước và được huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định.
Điều 4. Thủ trưởng các Ban, Cục trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Bộ giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan mình.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ tướng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG

 
 
Trần Văn Tuấn

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi