Quyết định 88/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi cơ cấu tổ chức đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 88/QĐ-BGDĐT

Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:88/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành:09/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung quy định về nguyên tắc làm việc của các đơn vị giúp việc

Ngày 09/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 88/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về nguyên tắc làm việc của các đơn vị giúp việc cho Bộ trưởng. Cụ thể, Bộ trưởng sẽ điều hành hoạt động của đơn vị thông qua các Thứ trưởng và người đứng đầu đơn vị. Người đứng đầu đơn vị sẽ tiến hành điều hành đơn vị theo chế độ thủ trưởng, kết hợp chế độ chuyên viên và có cấp phó là người giúp việc cho mình.

Bên cạnh đó, Bộ cũng bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp việc và sửa đổi một số quy định khác như: quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; quy hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự; nhiệm vụ quyền hạn của Vụ giáo dục mầm non; hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 88/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 656-NQ/BCSĐ ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT), cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị liên quan đến công việc chuyên môn nhiều nhất làm đầu mối chủ trì. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đầu mối chủ trì thì lãnh đạo Bộ xem xét, phân công”.
b) Bổ sung khoản 3 vào Điều 2 như sau:
“3.
Các đơn vị chủ động giúp Bộ trưởng trong quan hệ công tác với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị”.
2. Bổ sung Điều 2a và Điều 2b vào sau Điều 2 như sau:
“Điều 2a. Nguyên tắc làm việc
1. Bộ trưởng điều hành hoạt động của đơn vị chủ yếu thông qua các Thứ trưởng và người đứng đầu đơn vị. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và công việc được phân công.
2. Cấp phó của người đứng đầu đơn vị giúp việc cho người đứng đầu đơn vị, trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và pháp luật về công việc được phân công.
Trong trường hợp lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với cấp phó của người đứng đầu thì cấp phó của người đứng đầu có trách nhiệm thực hiện, đồng thời báo cáo người đứng đầu đơn vị.
3. Đối với các đơn vị không có cơ cấu phòng, người đứng đầu đơn vị điều hành hoạt động của đơn vị theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Một lĩnh vực công việc có thể giao cho một hoặc một số công chức chịu trách nhiệm xử lý, trong đó phải xác định công chức chịu trách nhiệm chính.
Công chức trong đơn vị chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của lãnh đạo đơn vị theo phân công của người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và pháp luật về công việc được giao.
4. Đối với đơn vị có cơ cấu phòng, người đứng đầu đơn vị điều hành hoạt động của đơn vị theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Trưởng phòng tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và pháp luật về công việc được giao.
Công chức trong đơn vị chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng theo phân công của người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng và pháp luật về công việc được giao.
Trong trường hợp lãnh đạo đơn vị làm việc trực tiếp với phó trưởng phòng, công chức thì phó trưởng phòng, công chức có trách nhiệm thực hiện, đồng thời báo cáo trưởng phòng.
5. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ và quy định này.
Điều 2b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các đơn vị có trách nhiệm:
1. Chủ trì tham mưu để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Vụ Pháp chế tham mưu lãnh đạo Bộ trong việc góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến mà dự thảo văn bản có nội dung liên quan nhiều nhất đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
3. Chủ động rà soát, xử lý các vấn đề bất cập về giáo dục và đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Chủ động truyền thông và kiểm soát thông tin trên báo chí, mạng xã hội về các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành và các vấn đề về giáo dục, đào tạo mà dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu của các cơ quan trung ương, bộ, ngành theo phân công của lãnh đạo Bộ.
6. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành theo phân công của lãnh đạo Bộ. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ, đơn vị, cơ quan ngoài Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
7. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể quy định tại Chương II Quy định này”.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Chức năng
Giúp Bộ trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, công tác tổng hợp, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở và thống kê ngành giáo dục và đào tạo.
Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 4 như sau:
“a) Tổng hợp: xây dựng, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác được giao, kế hoạch nhiệm vụ và quy chế làm việc của Bộ; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Bộ”.
5. Bổ sung khoản 6a vào sau Khoản 6 Điều 4 như sau:
“6a. Kiểm soát thủ tục hành chính
a) Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;
c) Theo dõi việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“a) Các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Thống kê, Đội xe”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:
“a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (không phải là cơ sở giáo dục đại học), cục, văn phòng, ban quản lý dự án, đề án, chương trình, hội đồng trường, hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự
a) Tham mưu công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;
b) Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trong tổng số viên chức được giao; giao biên chế công chức cho các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng đại học, hội đồng trường, giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài;
c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định;
d) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài”.
8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và bổ sung điểm d Khoản 2 Điều 9 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:
“Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo”.
b) Bổ sung điểm d Khoản 2 Điều 9 như sau:
“d) Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định, trình phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.
9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non; chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn”.
c) Bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 11 như sau:
“c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
10. Sửa đổi, bổ sung điểm b, bổ sung điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 13 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn;
c) Xây dựng, hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục tiểu học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
11. Sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 15 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn;
c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục trung học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
12. Bổ sung điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 17 và sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 17 như sau:
a) Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 17 như sau:
“d) Kiểm tra việc sử dụng các giáo trình, sách chuyên khảo, học liệu của các cơ sở giáo dục đại học”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 như sau:
“b) Quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định”.
c) Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 17 như sau:
“d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
13. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 19 như sau:
“b) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; hướng dẫn việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam ”.
14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3, bổ sung điểm d Khoản 3 Điều 25 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 25 như sau:
“a) Hướng dẫn xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 25 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng trường học an toàn, thân thiện; giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình”.
c) Bổ sung điểm d Khoản 3 Điều 25 như sau:
“d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh hướng dẫn, kiểm tra phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên”.
15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 27 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 27 như sau:
“c) Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học; phối hợp với các vụ bậc học kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 27 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác vệ sinh, an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên”.
16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 29 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:
“1. Chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục;
b) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 như sau:
“3. Hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường
a) Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ có tác động đến toàn ngành và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia;
c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
d) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.
17. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 31 như sau:
“c) Chủ trì góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến mà nội dung dự thảo văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị mà không phân định được đơn vị chủ trì hoặc dự thảo văn bản có tính chất tổng hợp; chuẩn bị ý kiến đối với nội dung phiếu ý kiến thành viên Chính phủ; góp ý đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết”.
18. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 38 như sau:
“c) Quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam; quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ”.
19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 và bổ sung điểm đ Khoản 2 Điều 41 như sau:
a) Điểm a khoản 1 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược quốc gia về hội nhập quốc tế trong các cơ sở giáo dục; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế”.
b) Điểm c khoản 3 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“c) Thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học”.
c) Bổ sung điểm đ Khoản 2 Điều 41 như sau:
“đ) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
20. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 44 như sau:
“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn/khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”.
Điều 2. Bỏ một số điểm, một số đoạn, cụm từ và một số từ trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
1. Bỏ đoạn: “áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ” tại điểm a khoản 2 Điều 4 và đoạn “quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ” tại điểm c khoản 2 Điều 4.
2. Bỏ điểm c khoản 2 Điều 11.
4. Bỏ cụm từ “và kiểm soát thủ tục hành chính” tại khoản 3 Điều 31.
5. Bỏ đoạn: “Thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục" tại điểm b khoản 1 Điều 38.
6. Bỏ đoạn: “quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn” tại điểm b khoản 1 Điều 41.
8. Bỏ từ “giám sát” tại điểm c khoản 2 Điều 44.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                               

- Như Điều 4;

Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

B TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi