Quyết định 75/QĐ-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 75/QĐ-BCĐGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH,
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------------
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
 NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải như sau:
1. Phó trưởng ban thường trực: Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Phó trưởng ban: Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Các ủy viên:
- Ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Ông Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
- Ông Trần Quốc Việt, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 75/QĐ-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 75/QĐ-BCĐGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực