Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quyết định

của Thủ tướng chính phủ Số 51/2003/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 4 năm 2003 Về việc phê duyệt Phương án
tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003 - 2005

 

Thủ tướng chính phủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương,

Quyết định:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

 

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

phụ lục

Danh mục doanh nghiệp nhà nước thuộc
ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện
sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2003 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2003/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ:

 

1. Doanh nghiệp giữ nguyên pháp nhân:

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi;

- Công ty Dịch vụ môi trường công trình đô thị thị xã Hoà Bình;

- Công ty Cấp thoát nước;

- Công ty Phát triển nhà và đô thị;

- Công ty Xổ số kiến thiết;

- Xí nghiệp In;

- Công ty Sách và Thiết bị trường học;

- Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công.

2. Doanh nghiệp giữ nguyên pháp nhân để thực hiện theo chương trình sắp xếp tổng thể nông, lâm trường:

- Nông trường Cao Phong;

- Nông trường Thanh Hà;

- Nông trường Sông Bôi;

- Nông trường 2-9;

- Nông trường Cửu Long;

- Lâm trường Mai Châu;

- Lâm trường Sông Đà.

II. Doanh nghiệp thực hiện các hình thức sắp xếp:


1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất 51% khi bán cổ phần lần đầu:

Năm 2003:

Công ty Du lịch Hoà Bình.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần trong công ty:

Năm 2003:

- Công ty Dược và Trang thiết bị y tế;

- Công ty Xây dựng lâm nghiệp;

- Công ty Thương mại;

- Công ty Công nghệ phẩm;

- Xí nghiệp Trồng và Chế biến dược liệu;

- Công ty xây dựng thuỷ lợi;

- Công ty Cung ứng vật tư khoáng sản;

- Công ty Vôi đá Lương Sơn;

- Công ty Dịch vụ nông nghiệp;

- Công ty Xi măng Lương Sơn Hoà Bình.

Năm 2004:

- Công ty May xuất khẩu 3 - 2 Hòa Bình;

- Công ty Bia Hoà Bình;

- Công ty Tư vấn xây dựng;

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông;

- Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi.

Năm 2005:

- Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp;

- Công ty Nông sản thực phẩm;

- Công ty Xây dựng;

- Công ty Mía đường.

Trong quá trình thực hiện, những doanh nghiệp có quy mô vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng mà không cổ phần hoá được thì ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp thực hiện giao, bán:

Năm 2003:

- Xí nghiệp Chè Lạc Sơn;

- Công ty Vật tư - Vật liệu xây dựng;

- Công ty Phát hành sách - Nhiếp ảnh;

- Công ty Xuất nhập khẩu;

- Công ty Lâm đặc sản.

Năm 2005:

Xí nghiệp Thuốc dân tộc;

3. Doanh nghiệp chuyển sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam:

Năm 2003:

- Lâm trường Lạc Sơn;

- Lâm trường Tân Lạc.

4. Doanh nghiệp thực hiện giải thể:

Năm 2003:

- Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng Công an;

- Công ty Vật liệu Xây dựng;

- Công ty liên doanh Đầu tư phát triển khoáng sản.

5. Doanh nghiệp thực hiện phá sản:

Năm 2003:

- Công ty Cây công nghiệp.

 

thuộc tính Quyết định 51/2003/QĐ-TTg

Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:51/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/04/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 51/2003/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi