Quyết định 4185/QÐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------
Số: 4185/QĐ-BCT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính của Bộ Công Thương
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Thực hiện Công văn số 4667/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính và nội dung kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;   
Thực hiện Quyết định số 2216/QĐ-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Công Thương;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương gồm 05 người:
1. Ông Phạm Xuân Yên, Phó Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn;
2. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng Phòng Kiểm soát TTHC làm Phó đoàn;
3. Ông Đào Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC;
4. Ông Phạm Minh Việt, Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC;
5. Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ (theo Phụ lục I) và các Sở Công Thương (theo Phụ lục II) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                                                                        

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP(KSTT).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Hồ Thị Kim Thoa

Phụ lục I
LỊCH KIỂM TRA VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC
TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ QUAN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4185/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 

Ngày tháng
Đơn vị kiểm tra
Ghi chú
Sáng
Chiều
30/7
08h30-10h00: Vụ Kế hoạch
14h00-15h30: Vụ XNK
Địa điểm kiểm tra là nơi các đơn vị thực hiện TTHC
10h00-11h30: Vụ CNN
15h30-17h00: Vụ TĐKT
31/7
08h30-10h00: Cục ATMT
14h00-15h30: Cục QLTT
10h00-11h30: Cục QLCT
15h30-17h00: Cục Hóa chất
01/8
08h30-10h00: TCNL
14h00-15h30: Vụ TMMN
10h00-11h30: Vụ KHCN
15h30-17h00: Vụ TTTN
02/8
08h30-10h00: Cục XTTM
14h00-16h00: Cục ĐTĐL
10h00-11h30: Cục TMĐT
03/8
08h30-10h00: Vụ Pháp chế
 

Phụ lục II
LỊCH KIỂM TRA VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC
TẠI CÁC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4185/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
Ngày tháng
Đơn vị được kiểm tra
Ghi chú
08/8
Làm việc với Sở Công Thương Đà Nẵng
 
10/8
Làm việc với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
13/8
Làm việc với Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu
15/8
Làm việc với Sở Công Thương Cần Thơ
20/8
Làm việc với Sở Công Thương Hà Nội
22/8
Làm việc với Sở Công Thương Hà Giang
24/8
Làm việc với Sở Công Thương Tuyên Quang
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi