Quyết định 2939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2939/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC
 GIAI ĐOẠN 2013 - 2016"
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016";
Trên cơ sở Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016";
Xét đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1510/TCLN-VP ngày 03/10/2013, số 1884/TCLN-KL ngày 02/12/2013 về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016" (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp để giúp Bộ trưởng và Chủ dự án trong quản lý và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
1. Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Văn phòng Ban Quản lý dự án đặt tại nhà A3, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điều 2. Ban Quản lý dự án là đầu mối giúp Bộ trưởng và Chủ dự án quản lý, thực hiện Dự án theo quy định tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016; Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
Nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý dự án do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giao theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Ban Quản lý dự án có Giám đốc, Phó Giám đốc, phụ trách kế toán dự án và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án.
2. Ban Quản lý dự án
Được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế, phương tiện của Tổng cục Lâm nghiệp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm lựa chọn và cử công chức, viên chức của Tổng cục tham gia Ban Quản lý dự án theo quy định.
3. Thành viên tham gia Ban Quản lý dự án chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; và một số công chức, viên chức (theo vị trí việc làm hưởng lương từ Dự án) chuyên trách để thường trực giúp việc Ban Quản lý dự án; Giám đốc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để quản lý và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý dự án và chịu trách nhiệm toàn diện, liên tục trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về quản lý, tổ chức thực hiện dự án.
2. Chỉ đạo xây dựng, thẩm định, ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTr Hà Công Tuấn (để c/đ);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

thuộc tính Quyết định 2939/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2939/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:12/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi