Quyết định 2927/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái canh cà phê

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 2927/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TÁI CANH CÀ PHÊ
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Trên cơ sở Quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 2600/TTr-TT-CCN ngày 29/10/2013 Về thành lập Ban Chỉ đạo tái canh cà phê;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tái canh cà phê để giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, chỉ đạo, phối hợp điều hành các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình tái canh cà phê có hiệu quả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban
Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phó Trưởng ban
Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Trồng trọt.
3. Ủy viên
a) Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
b) Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
c) Ông Lữ Ngọc Cư, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
d) Ông Kpăh Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai;
đ) Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
e) Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
g) Đại diện 01 Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
h) Ông Đào Quốc Luân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
i) Ông Trần Văn Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
k) Ông Nguyễn Văn Tuất, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
l) Ông Phạm Xuân Nam, Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ;
m) Ông Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên;
n) Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam;
o) Ông Đồng Văn Quảng, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê.
2. Chỉ đạo nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất có liên quan đến tái canh cà phê theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết chương trình tái canh cà phê, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Bộ và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
Cục Trồng trọt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy biên chế, con dấu và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của Cục để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Ban Chỉ đạo tiến hành họp định kỳ hàng quý vào đầu tháng của mỗi quý do Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban thường trực chủ trì, các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TCCB (25b) PXN.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
 

thuộc tính Quyết định 2927/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2927/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái canh cà phê
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2927/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:11/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi