Quyết định 2251/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống giám sát điều hành giao thông trên đường cao tốc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 2251/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
 "HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC"
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc - Mã số QC13320" (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban soạn thảo quy chuẩn có trách nhiệm thực hiện xây dựng dự thảo và trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc" theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Tài chính và các Ông/Bà có tên trong danh sách Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 
 
DANH SÁCH
BAN SOẠN THẢO QUY CHUẨN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
"HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC"
(Kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2013)
 
 

TT
Họ và tên
Cơ quan
Chức danh
Ghi chú
1
Phạm Hồng Quang
Giám đốc, Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Trưởng ban
 
2
Tạ Tuấn Anh
Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Thành viên
 
3
Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên viên, Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Giao thông vận tải
Thư ký
 
4
Vũ Anh Tuấn
Chánh văn phòng, Văn phòng quản lý đường cao tốc - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thành viên
 
5
Tô Nam Toàn
Vụ trưởng, Vụ KHCNMT và HTQT - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thành viên
 
6
Nguyễn Quang Tuấn
Phó Viện trưởng, Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông vận tải
Thành viên
 
7
Bùi Xuân Ngó
Giám đốc, Trung tâm Tự động hóa và Đo lường - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
Thành viên
 
8
Lê Thanh Tùng
Chuyên viên, Trung tâm CNTT - Bộ Giao thông vận tải
Thành viên
 
9
Bùi Đình Tuấn
Giám đốc, Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam - Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Thành viên
 
10
Nguyễn Hoàng Hà
Chuyên viên IT, Văn phòng - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Thành viên
 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2251/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Hệ thống giám sát điều hành giao thông trên đường cao tốc"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2251/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 31/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!