Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1729/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:30/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 1729/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị đnh số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Trên cơ sở Quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề ngh của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tại Tờ trình số 1480/TTr-TT-CSCL ngày 20/6/2013 về việc thành lập Ban Điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban điều phối) gồm các thành viên như sau:
1. Trưởng Ban:
Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phó Trưởng Ban:
a) Cục trưởng Cục Trồng trọt;
b) Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.
3. Ủy viên:
a) 01 đại diện Vụ Kế hoạch.
b) 01 đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế.
c) 01 đại diện Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối.
d) Mời đại diện các cơ quan, tổ chức sau đây tham gia làm Ủy viên Ban điều phối:
- 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- 01 đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- 01 đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA);
- 02 đại diện Doanh nghiệp cà phê trong nước trên cơ sở kết quả bầu đại diện của các doanh nghiệp trong nước, 2 năm một lần;
- 02 đại diện Doanh nghiệp cà phê ngoài nước trên cơ sở kết quả bầu đại diện của các doanh nghiệp ngoài nước, 2 năm một lần;
- 01 đại diện người sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở kết quả bầu đại diện người sản xuất cà phê tại tỉnh, 2 năm một lần;
- 01 đại diện người sản xuất cà phê tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở kết quả bầu đại diện người sản xuất cà phê tại tỉnh, 2 năm một lần.
Ban điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều phối.
1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng cạnh tranh cao, chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường.
2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển ngành hàng cà phê, quy hoạch phát triển bền vững ngành cà phê cả nước theo Quyết định số 1987/QĐ/BNN-TT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
3. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động và nguồn lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch sản xuất, chế biến, thương mại, tiêu thụ và kinh doanh cà phê theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác công - tư và nâng cao năng lực cho các đối tác trong ngành cà phê theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia Tổ chức Cà phê Thế giới theo phân công của Bộ trưởng.
Điều 3. Chế độ làm việc
1. Trưởng Ban điều phối sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban là Cục trưởng Cục Trồng trọt sử dụng con dấu của Cục Trồng trọt, Phó trưởng Ban là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn sử dụng con dấu của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn để ký văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban điều phối theo phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban.
2. Ban điều phối có bộ phận giúp việc là Văn phòng thường trực Ban điều phối đặt tại Cục Trồng trọt.
Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn có trách nhiệm phân công công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để giúp việc Ban điều phối theo quy định.
3. Trưởng Ban điều phối có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối.
4. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối từ nguồn đóng góp của các thành viên; tài trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND và Sở NN&PTNT các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Nai;
- Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam;
- Lưu: VT, TT, VCS, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi