Quyết định 1848/QĐ-BGTVT 2021 thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi covid

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1848/QĐ-BGTVT

Quyết định 1848/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1848/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:22/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ công tác Bộ GTVT giúp doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng Covid-19

Ngày 22/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1848/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Tổ công tác đặc biệt gồm: Tổ trưởng tổ công tác - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể; các Tổ phó Tổ công tác - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp,Vụ Kế hoạch - Đầu tư,….

Cụ thể, Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Nhóm giúp việc được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ GTVT, của các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1848/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

____________

Số: 1848/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 6858/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (sau đây gọi là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:

1. Tổ trưởng Tổ công tác: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

2. Các Tổ phó Tổ công tác: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng.

3. Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Y tế Giao thông vận tải.

4. Giao Vụ Vận tải làm cơ quan thường trực của Tổ công tác.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt

1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, phát sinh trong hoạt động vận tải; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”; tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Đề xuất xử lý hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

5. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác

1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này; đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác.

Điều 4. Nhóm giúp việc Tổ công tác

1. Nhóm giúp việc Tổ công tác gồm lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Y tế Giao thông vận tải.

2. Giao Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT làm trưởng nhóm giúp việc.

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 1 Điều này có trách nhiệm cử đại diện tham gia Nhóm giúp việc Tổ công tác và gửi tới Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải. Vụ Vận tải theo dõi, đôn đốc, tham mưu ngay việc thành lập nhóm giúp việc của Tổ công tác.

4. Nhiệm vụ của Nhóm giúp việc:

a) Tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác để đưa vào hoạt động ngay trong tháng 10/2021;

b) Theo dõi, đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT theo phân công của Lãnh đạo Tổ công tác.

c) Theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổ công tác, báo cáo kết quả về Tổ công tác để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, thống nhất. Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Tổ công tác để phục vụ họp hoặc gửi cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

Điều 5. Chế độ báo cáo

Tổ công tác thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Nhóm giúp việc được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ GTVT, của các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 1322/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; số 1323/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2021 thành lập Tổ kiểm tra về luồng xanh trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19; số 1563/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2021 về kiện toàn Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số 1678/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác đặc biệt về hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 8;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, THHaitb

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1790/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Cơ quan chủ trì đề tài và cá nhân chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, triển khai trong kế hoạch năm 2022

Quyết định 1790/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Cơ quan chủ trì đề tài và cá nhân chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, triển khai trong kế hoạch năm 2022

Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi