Quyết định 1795/QĐ-BGTVT 2019 sửa đổi nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1795/QĐ-BGTVT

Quyết định 1795/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1795/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:01/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT bổ sung nhiệm vụ mới cho Vụ An toàn giao thông

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1795/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ ngày 01/10/2019.

Cụ thể, bổ sung nhiệm vụ quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải cho Vụ An toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng bỏ nhiệm vụ quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ theo Quyết định 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 163/QĐ-BGTVT.

Xem chi tiết Quyết định 1795/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

--------------

Số: 1795/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/BCSĐ ngày 13/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải quy định tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng, như sau:
1. Bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 13 như sau:
“d) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải. ”
2. Sửa đổi nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ được quy định tại khoản 9 Điều 27 như sau:
“9. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Công tác phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải;
b) Kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động. ”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:
a) Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này cho Vụ An toàn giao thông;
b) Tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 1120/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng liên quan đến vị trí việc làm của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.
2. Vụ An toàn giao thông có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan được chuyển giao từ Vụ Tổ chức cán bộ để tổ chức thực hiện.
3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2019 liên quan đến nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.
4. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2019-2020 liên quan đến nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.        
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Các Thứ trưởng;

Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

Lưu: VT, TCCB (Nđt)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi