Quyết định 1726/QĐ-TTg 2018 Danh mục cơ quan soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1726/QĐ-TTg

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1726/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:11/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 4/2019, trình Thủ tướng Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2019: Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi ; Nghị định quy định về cơ chế tự chủ giáo dục đại học công lập.

- Bộ Xây dựng soạn thảo và trình Thủ tướng trong tháng 12/2018:

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Bộ Công An soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đặc xá; Nghị định quy định chi tiết Luật Công an nhân dân; Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy…

- Giao Bộ Quốc phòng soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Cảnh sát biển, trong đó có: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1726/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1726/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm:

a) Bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định trình Chính phủ theo Quyết định này;

b) Ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thi điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản;

c) Phi hợp chặt chẽ vi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ;

d) Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì soạn thảo Nghị quyết ca Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong công an nhân dân để quy định chi tiết khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 45 Luật Công an nhân dân, trình Chính phủ tháng 01 năm 2019 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

3. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi quá trình xây dựng, trình ban hành các nghị định của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra, trình các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của cơ quan mình.

5. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

6. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ được xác định cụ thể tại Danh mục văn bản quy định chi tiết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL (2). XĐ.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

(Kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hp

Thi hạn trình

Ghi chú

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

(Có hiệu lực ngày 01/01/2019)

1. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28)

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 12/2018

Thực hiện theo thủ tục rút gọn

2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29).

Tháng 12/2018

3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vn tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (khoản 2 Điều 1; khoản 6, khoản 10 Điều 2; khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, b sung)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 12/2018

4. Nghị định hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê (khoản 6 và 11 Điều 13; khoản 5 Điều 14).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 12/2018

5. Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (khoản 3 Điều 15 Luật sửa đổi, b sung)

Bộ Công Thương

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 12/2018

Thực hiện theo thủ tục rút gọn

6. Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (khoản 2 Điều 15 Luật sửa đổi bổ sung)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2018

2.

Luật Đặc xá (sửa đổi)

(Có hiệu lực ngày 01/7/2019)

7. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá (khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 19; khoản 1 Điều 21; khoản 4 Điều 33)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

3.

Luật Công an nhân dân

(Có hiệu lực ngày 01/7/2019)

8. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 30; khoản 4 Điều 33; khoản 3 Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 41; điểm a khoản 3 Điều 41; khoản 6, 7 Điều 41; khoản 3 Điều 42)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

9. Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 11)

Bộ Công an

Tháng 12/2018

 

10. Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17)

Bộ Công an

Tháng 4/2019

 

11. Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang b và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

12. Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34)

Bộ Công an

Tháng 4/2019

 

13. Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 18)

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

4.

Luật Cảnh sát biển

(Có hiệu lực ngày 01/7/2019)

14. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 25; Điều 26; Điều 29; Điều 31; Điều 34)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

15. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 15)

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2019

 

16. Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 13)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang b và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

17. Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35)

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2019

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

(Có hiệu lực ngày 01/7/2019)

18. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 28, 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bsung một số điều)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

19. Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều)

Tháng 4/2019

6.

Luật Phòng, chống tham nhũng

(Có hiệu lực ngày 01/7/2019)

20. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (khoản 4 Điều 15; khoản 2 Điều 17; điểm d khoản 2 Điều 20; khoản 3 Điều 22; khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 25; khoản 2 Điều 35; khoản 2 Điều 80; khoản 4 Điều 81; khoản 2 Điều 83; khoản 4 Điều 95)

Thanh tra Chính phủ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2019

 

21. Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, (khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; khoản 6 Điều 39; khoản 2 Điều 41; khoản 4 Điều 54)

Thanh tra Chính phủ

Tháng 4/2019

7.

Luật Trồng trọt

(Có hiệu lực ngày 01/01/2020)

22. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (Khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 4 Điều 29, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57, khoản 5 Điều 69)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2019

 

23. Nghị định quy định về quản lý phân bón (khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 37, khoản 3 Điều 38, khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 41, khoản 3 Điều 42, khoản 3 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 46, khoản 2 Điều 49)

Tháng 9/2019

 

24. Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt (Khoản 4 Điều 8)

Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2019

 

25. Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng chính (Khoản 6 Điều 13)

 

26. Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, lưu giữ mẫu giống cây trồng; về lấy mẫu giống, kiểm định ruộng giống (khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 26)

 

27. Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng (Khoản 3 Điều 76)

 

8.

Luật Chăn nuôi

(Có hiệu lực ngày 01/01/2020)

28. Nghị định hướng thi hành Luật Chăn nuôi (Khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản 4 Điều 39, khoản 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản 2 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 63, khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 5 Điều 78)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2019

 

29. Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi (khoản 4 Điều 11)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2019

 

30. Thông tư hướng dẫn quản lý giống vật nuôi (khoản 1 Điều 15, khoản 4)

31. Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (điểm d khoản 3 Điều 34, khoản 4 Điều 37, khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 46, điểm đ khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 39)

 

32. Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi (khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 54, khoản 3 Điều 55, khoản 3 Điều 65, khoản 2 Điều 68, điểm c khoản 2 Điều 79)

 

33. Thông tư hướng dẫn quy định về xử lý chất thải chăn nuôi (điểm c khoản 2 Điều 79)

 

34. Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (khoản 4 Điều 37)

 

35. Thông tư ban hành Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (khoản 4 Điều 37)

 

9.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

(Có hiệu lực ngày 01/7/2020)

36. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước (khoản 4 Điều 10; khoản 7 Điều 11; khoản 7 Điều 13; khoản 5 Điều 14; khoản 4 Điều 17; điểm đ khoản 3 Điều 24)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 11/2019

 

37. Thông tư ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (điểm g khoản 2 Điều 24)

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan ngang bvà các cơ quan có liên quan

Tháng 11/2019

 

38. Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an nhân dân (khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 3 Điều 23)

Bộ Công an

Tháng 4/2020

 

10.

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV)

39. Nghị định sửa đổi Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực đin tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 01/2019

Thực hiện theo thủ tục rút gọn

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi