Quyết định 1621/QĐ-BTP 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Ngành Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------
Số: 1621/QĐ-BTP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TƯ PHÁP
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long;
2. Phó trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc;
3. Ủy viên thường trực: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;
4. Các ủy viên gồm:
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
- Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi
thi hành pháp luật;
- Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;
- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;
- Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, Ngành Tư pháp.
2. Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của Ngành Tư pháp về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp thống nhất, hiệu quả.
4. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, Ngành Tư pháp, định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ trưởng.
5. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động
1. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên thường trực được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Công nghệ thông tin.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1373/QĐ-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp.
Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để t/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CNTT.
           BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Lê Thành Long
 
 

thuộc tính Quyết định 1621/QĐ-BTP

Quyết định 1621/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1621/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:02/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1621/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi