Quyết định 2426/QĐ-TCHQ 2016 về cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2426/QĐ-TCHQ

Quyết định 2426/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2426/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:01/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2426/-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
---------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (10b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-TCHQ ngày 01/8/2016 của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)
 
A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
I. Phòng Tổng hợp (Phòng 1)
Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro trong công tác xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; kế hoạch kiểm soát rủi ro; hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiện đo lường tuân thủ pháp luật và công tác tổng hợp, báo cáo, quản trị, hành chính của Cục.
Phòng Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan.
2. Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; nghiên cứu, phát triển và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan.
3. Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ theo định kỳ hàng năm tại đơn vị Hải quan các cấp.
4. Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy trình, quy định, quy chế về công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan.
5. Xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm soát rủi ro trong quản lý hải quan tại các đơn vị Hải quan các cấp.
7. Xây dựng, triển khai các chương trình đo lường tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực quản lý hải quan.
8. Xây dựng chỉ số, thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan theo định kỳ kế hoạch hàng năm của Tổng cục Hải quan.
9. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ của ngành Hải quan.
10. Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Cục; tham mưu, đề xuất Cục trưởng về công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động thường xuyên của Cục.
11. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài chính của Cục theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
12. Xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
13. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Cục và Phòng theo quy định.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
Phòng Thu thập, xử lý thông tin có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các chương trình, kế hoạch về công tác thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan; tổ chức thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.
Phòng Thu thập, xử lý thông tin thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.
3. Tổ chức thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.
4. Phân tích xu hướng vi phạm; dự báo và cảnh báo rủi ro trong các lĩnh vực quản lý hải quan.
5. Tổng hợp, cung cấp, điều phối và kiểm tra, đánh giá việc xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
6. Làm đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài ngành Hải quan.
7. Tổ chức thực hiện thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hi quan với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở ngoài nước theo quy định của pháp luật.
8. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển và quản lý, vận hành hệ thống thông tin hải quan, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan; kiểm soát việc truyền nhận, cập nhật, phản hồi thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro trên các hệ thống thông tin của ngành Hải quan.
9. Thường xuyên theo dõi, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả thực hiện quản lý rủi ro trên các hệ thống thông tin của ngành Hải quan; đề xuất Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
10. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
11. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan.
12. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
Phòng Quản lý tiêu chí có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro trong công tác xây dựng, quản lý, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro và chỉ stiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Phòng Quản lý tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, hướng dẫn liên quan đến tiêu chí quản lý rủi ro và chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
3. Theo dõi, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc quyết định, phân luồng, chuyển luồng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
4. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
5. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và triển khai áp dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
6. Xây dựng, đề xuất Cục trưởng ban hành, hướng dẫn áp dụng danh mục dấu hiệu rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.
7. Phân tích, đánh giá rủi ro đối với các quy định về quản lý chuyên ngành, các chế độ, chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế; đề xuất áp dụng phù hợp, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các biện pháp nghiệp vụ khác.
8. Xây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
9. Giám sát, quản lý vận hành hệ thống phân luồng quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đi với hàng hóa xuất nhập khẩu.
10. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và điều phối việc áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
11. Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc phân luồng và thực hiện phân luồng quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
12. Xử lý và trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến phân luồng, chuyn luồng kim tra trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
13. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
14. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
Phòng Quản lý tuân thủ có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các chương trình quản lý tuân thủ; chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu; tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ, đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khu.
Phòng Quản lý tuân thủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, hướng dn vquản lý, đánh giá tuân thủ và chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
2. Xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro; áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
3. Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tiêu chí, chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
4. Xây dựng, cập nhật, quản lý hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
5. Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và rủi ro của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
6. Tổ chức đánh giá tuân thủ, đánh giá phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
7. Quản lý danh sách và theo dõi việc áp dụng chế độ, chính sách quản lý theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp tuân thủ, doanh nghiệp không tuân thủ, doanh nghiệp rủi ro cao trong hoạt động xuất nhập khẩu.
8. Phát triển quan hệ đối tác; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.
9. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu theo phân cấp tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
10. Xử lý và trả lời các vướng mắc liên quan đến đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
11. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu.
12. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
Phòng Kiểm soát rủi ro có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch vkiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, điều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.
Phòng Kiểm soát rủi ro thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Tổng hợp, phân tích, kiến nghị xử lý các rủi ro liên quan đến chế độ, chính sách, quy trình thủ tục và việc tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
2. Xây dựng, triển khai, quản lý, điều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
3. Xây dựng, quản lý hồ sơ và áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với doanh nghiệp trọng điểm trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
4. Thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro để phát hiện, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
5. Thực hiện thu thập thông tin, phân tích xu hướng đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thương mại sau khi phát hiện, xử lý (PSA) trong hoạt động xuất nhập khẩu.
6. Xây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, cập nhật quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro theo quy định Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
7. Theo dõi, phân tích, phát hiện, lựa chọn quyết định kiểm tra các lô hàng trọng điểm (rủi ro cao) trước khi đến hoặc rời cửa khẩu.
8. Theo dõi, phân tích rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình lưu giữ, gia công sản xuất, vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.
9. Theo dõi, phân tích, phát hiện, đánh giá rủi ro quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thông quan, kết quả kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm soát hải quan và kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác để phát hiện, cung cấp thông tin nghiệp vụ hải quan, kiến nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
10. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuyên đề kim soát rủi ro; việc tiếp nhận và xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; các kiến nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
11. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
12. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
VI. Phòng Kiểm soát rủi ro người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Phòng 6)
Phòng Kiểm soát rủi ro người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, điều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểm kiểm tra, giám sát đối với hành lý của người xuất nhập cảnh và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
Phòng Kiểm soát rủi ro người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:
1. Tổng hợp, phân tích, kiến nghị xử lý các rủi ro liên quan đến chế độ, chính sách, quy trình thủ tục và việc tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
2. Xây dựng, triển khai, quản lý và điều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro trong quản lý đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
3. Thu thập, cập nhật, quản lý hệ thống thông tin hồ sơ về người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc cập nhật thông tin hồ sơ về người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
4. Xây dựng, đề xuất Cục trưởng ban hành, hướng dẫn áp dụng danh mục dấu hiệu rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh.
5. Xây dựng, quản lý, theo dõi, đề xuất áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải trọng điểm (rủi ro cao) trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh.
6. Thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro để phát hiện, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
7. Thực hiện thu thập thông tin, phân tích xu hướng đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên gii, trốn thuế, gian lận thương mại sau khi phát hiện, xử lý (PSA) trong hoạt động xuất nhập cảnh.
8. Xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, cập nhật, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh theo quy định Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
9. Theo dõi, phân tích, phát hiện, lựa chọn, quyết định giám sát, kiểm tra hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trọng đim (rủi ro cao) trước khi đến hoặc rời cửa khu.
10. Theo dõi, phân tích rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong quá trình lưu giữ, vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.
11. Theo dõi, phân tích phát hiện, đánh giá rủi ro quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác để phát hiện, cung cấp thông tin nghiệp vụ hải quan, kiến nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
12. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuyên đề kiểm soát rủi ro; việc tiếp nhận và xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; các kiến nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan.
13. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát rủi ro đối với người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
14. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu theo quy định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.
B. CẤU TỔ CHỨC
1. Các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưng Bộ Tài chính.
3. Biên chế của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro do Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro quyết định trong tổng số biên chế được giao.
C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Mối quan hệ công tác của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro:
1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro.
2. Đối với các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro là quan hệ phối hợp công tác đthực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy quyền của Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi