Quyết định 1492/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1492/QĐ-BTNMT

Quyết định 1492/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1492/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thái Lai
Ngày ban hành:13/08/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-----------------------
Số: 1492/QĐ-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÃN SINH THÁI
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên sau:  
- Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện Vụ/Tổng cục/Cục của các Bộ: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế.
- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đại diện các Hiệp hội: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng; Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam;
- Đại diện Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Nhóm thư ký giúp việc là 03 cán bộ của Tổng cục Môi trường.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ:
1. Xét duyệt, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ là đối tượng tham gia của Chương trình cấp nhãn sinh thái; tiêu chí cấp nhãn sinh thái cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ là đối tượng của Chương trình.
2. Tư vấn, thúc đẩy triển khai Chương trình cấp nhãn sinh thái.
Điều 3. Hội đồng sử dụng con dấu của Tổng cục Môi trường trong quá trình hoạt động. Bộ phận thường trực của Hội đồng là Văn phòng “Nhãn xanh Việt Nam” hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đặt tại Tổng cục Môi trường.
Ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; phê duyệt danh sách các thành viên của Hội đồng trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị như quy định tại Điều 1.
Điều 4. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 03 năm. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung thành viên Hội đồng.
Hội đồng chấm dứt hoạt động khi kết thúc Chương trình cấp nhãn sinh thái.
Điều 5. Kinh phí chi hoạt động của Hội đồng được ghi vào nhiệm vụ thường xuyên từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của Tổng cục Môi trường.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Như Điều 1;
- Website Bộ TNMT;
- Lưu: VT, TCMT, PC (150).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Thái Lai

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi