Quyết định 1243/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1243/QĐ-BTP

Quyết định 1243/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1243/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:09/06/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

---------------

Số: 1243/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày  09  tháng 6 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Nhà xuất bản Tư pháp

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Giấy phép số 1172/GP-BTTTT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép thành lập Nhà xuất bản Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Chức năng

1. Nhà xuất bản Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị xuất bản hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà xuất bản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản được mở tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhà xuất bản có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao;

3. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Nhà xuất bản; đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà xuất bản sau khi được phê duyệt;

4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua hoạt động của Nhà xuất bản;

5. Tổ chức biên tập, xuất bản các xuất bản phẩm sau:

a) Sách, tài liệu về pháp luật và tư pháp;

b) Từ điển pháp luật;

c) Sách nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; giáo trình, tài liệu tham khảo dùng cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật;

d) Sách văn hoá - xã hội, các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của nhà xuất bản;

đ) Các loại mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực và giấy tờ khác phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

6. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

9. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và của Bộ;

10. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

12. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định;

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm có Giám đốc, Tổng Biên tập và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc, trong đó có Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà xuất bản và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng biên tập theo quy định của pháp luật.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Nhà xuất bản; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản:

- Ban Biên tập;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Quản lý phát hành;

- Phòng Kế hoạch, sản xuất;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

Căn cứ vào yêu cầu công việc và điều kiện thực tế, các văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của Nhà xuất bản có thể được thành lập tại một số địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập và giải thể các tổ chức nêu trên của Nhà xuất bản do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Giám đốc Nhà xuất bản quyết định thành lập, sáp nhập và giải thể các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Nhà xuất bản sau khi được Bộ trưởng phê duyệt để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

d) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản do Giám đốc quy định.

2. Biên chế của Nhà xuất bản thuộc biên chế sự nghiệp của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ phù hợp với nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản.

Ngoài số biên chế sự nghiệp do Bộ giao, Giám đốc Nhà xuất bản ký các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Điều 4.Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nhà xuất bản là chủ thể chịu trách nhiệm độc lập về các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề  phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Nhà xuất bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà liên quan đến phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản thì Nhà xuất bản có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Nhà xuất bản với các đơn vị có liên quan, Giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý báo chí của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các cơ sở đào tạo luật và bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành Tư pháp trong việc xuất bản các loại sách, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy;

c) Phối hợp với Vụ Hành chính tư pháp, Cục Con nuôi trong việc xây dựng các loại mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp và chứng thực;

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc kiện toàn tổ chức, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ;

đ) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

Điều 5.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 779/QĐ-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức, bộ máy và biên chế của Nhà xuất bản Tư pháp. Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP ngày 08/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Nhà xuất bản Tư pháp.

Điều 6.Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Đảng uỷ;

- Các Tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ TCCB, NXBTP.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi