Quyết định 1238/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1238/QĐ-BTP

Quyết định 1238/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1238/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:08/06/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------------

Số:  1238/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Vụ Thi đua - Khen thưởng

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 

Căn cứNghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Vụ Thi đua - Khen thưởng (sau đây gọi là Vụ) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình, kế hoạch về thi đua, khen thưởng để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác do Bộ trưởng giao;

3. Tổ chức thực hiện đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng;

4. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp;

5. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

6. Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý của Bộ;

7. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

8. Sơ kết, tổng kết, phát hiện, phổ biến, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

9. Quản lý, khai thác, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, hiện vật về thi đua, khen thưởng và di tích lịch sử của Ngành; cấp phát hiện vật khen thưởng; tổ chức trao tặng các quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

10. Theo dõi, phân tích, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về thi đua, khen thưởng theo quy định;

11. Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

12.Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13.Quản lý đội ngũ công chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

Vụ Thi đua - Khen thưởng gồm có Vụ trưởng,không quá 03 Phó Vụ trưởngvà các công chức chuyên môn khác.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

Các công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ do Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Vụ với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau đây:

1. Vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Vụ là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ công tác với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Vụ thì Vụ có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Vụ với một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Khu vực thi đua, Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức phát động, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Bộ, Ngành;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị báo chí, xuất bản của Bộ, Ngành của Bộ tuyên truyền, phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua của Ngành;

d) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

đ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc kiểm tra, xem xét, đánh giá thành tích, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, hiện vật về thi đua, khen thưởng và di tích lịch sử của Ngành;

Phối hợp với Văn phòng Bộ quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự trong việc xây dựng các chỉ tiêu thi đua; theo dõi, kiểm tra, xem xét, đánh giá thành tích, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và Thi hành án dân sự Bộ Quốc phòng;

g) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc quản lý kinh phí thi đua, khen thưởng;

h) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đánh giá thành tích thi đua, khen thưởng để đề nghị Bộ trưởng khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ;

i) Chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xem xét, đánh giá và đề nghị Bộ trưởng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của các tổ chức pháp chế Bộ, ngành Trung ương;

k) Phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị khác thuộc Bộ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1153/QĐ-BTP ngày 28/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Lãnh đạo Bộ;

- Văn phòng Đảng uỷ;

- Các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;

- Lưu: VT, các Vụ: TCCB, TĐ-KT.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi