Quyết định 03/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Quy chế của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/QĐ-BCĐCCHC
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Quyết định số 200/1998/QĐ- TTg ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ kết luận của phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 1998 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCHC
ngày 12 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ)

 

Điều 1. Phân công công tác trong Ban chỉ đạo

1. Trưởng Ban:

- Chỉ ra mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đối với công tác cải cách hành chính trong từng thời gian cụ thể

- Chủ trì các cuộc họp của ban chỉ đạo. Cho ý kiến cuối cùng về nội dung các vấn đề Ban chỉ đạo đã thảo luận và kiến nghị với Chính phủ.

- Trực tiếp giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác cải cách hành chính.

2. Phó Trưỏng Ban:

- Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo.

- Quyết điịnh việc triệu tập các cuộc họp Ban chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp khi Trưởng Ban không dự họp.

- Tổ chức sự phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo công tác của Tổ Thư ký.

- Quyết định việc mời các cộng tác viên tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan.

3. Uỷ viên thường trực :

- Đề xuất, chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp, làm việc của Ban Chỉ đạo.

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã phân công. Cùng Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác của Tổ Thư ký.

- Ký các văn bản của Ban Chỉ đạo để báo cáo công tác với Thủ tướng Chính phủ và quan hệ với các Bộ, ngành, địa phương.

- Thay mặt Ban Chỉ đạo chủ trì đôn đốc, xem xét việc chuẩn bị các đề án và các quyết định về tổ chức bộ máy hành chính, công chức, công vụ.

4. Uỷ viên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thay mặt Ban chỉ đạo chủ trì đôn đốc, xem xét việc chuẩn bị các đề án và các quyết định về việc cải cách thủ tục hành chính, về quy chế làm việc của Chính phủ và các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân địa phương.

5. Uỷ viên - Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

Thay mặt Ban chỉ đạo chủ trì đôn đốc, xem xét việc chuẩn bị các đề án và các quyết định về cải cách thể chế hành chính, rà soát và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Lề lối làm việc của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo cải hành chính là một hình thức tổ chức chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, không có bộ máy riêng. Mọi hoạt động của Ban dựa vào Bộ máy và phương tiện của Ban Tổ chức - Cán Bộ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Các thành viên Ban chỉ đạo và phần lớn thành viên Tổ thư ký làm việc kiêm nhiệm, nhưng phải dành thì giờ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công.

2. Mỗi thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, các công việc chung của Ban chỉ đạo, thay mặt Ban chỉ đạo làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính được phân công.

3. Ban chỉ đạo họp mỗi tháng một lần với sự có mặt của Thủ tướng - Trưỏng Ban, thảo luận và quyết định theo nguyên tắc tập thể. Trường hợp Trưởng Ban không dự họp thì Thường trực ban báo cáo để Thủ tướng - Trưởng Ban cho ý kiến cuối cùng về kết luận của cuộc họp.

4. Uỷ viên thường trực trao đổi ý kiến với thành viên Ban chỉ đạo để đề xuất những vấn đề cần đưa ra thảo luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo. Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban quyết định nội dung cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo.

5. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp Ban chỉ đạo được thể hiện thành văn bản, ghi rõ kết luận chung của cuộc họp.

6. Ban chỉ đạo họp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ hoặc trụ sở Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

thuộc tính Quyết định 03/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định 03/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Quy chế của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/QĐ-BCĐCCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/12/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 03/QĐ-BCĐCCHC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi