Nghị quyết 959/NQ-UBTVQH14 bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________________

Số:  959/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày  10  tháng 6 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

________________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu;

Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Đảng đoàn Quốc hội về chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tại Tờ trình số 129/TTr-BCTĐB ngày 06/3/2020 của Ban Công tác đại biểu;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 341/TTr-BCTĐB ngày 04/6/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, thời hạn bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/7/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ông Nguyễn Tuấn Anh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Tuấn Anh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: HC, CTĐB.

Số E-pas: 39881

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 Tòng Thị Phóng

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 959/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 959/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Tòng Thị Phóng
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!