Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản Bệnh viện Chỉnh hình Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:647/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi hơn 300 triệu đồng sửa chữa BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Ngày 09/6/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng với tổng mức chi tối đa là 300,6179 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng là chi phí dự phòng. Nguồn kinh phí này được lấy từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp. Bệnh viện sẽ được tiến hành sửa chữa trong năm 2020.

Tài sản được phê duyệt sửa chữa trong kế hoạch này là hệ thống thang máy, với tổng giá gói thầu là 270,6179 triệu đồng. Gói thầu này được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu, một giai đoạn, một túi hồ sơ và sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu vào tháng 6/2020.

Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng có trách nhiệm xác định yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức, phê duyệt dự toán gói thầu, hồ sơ yêu cầu dựa trên kinh phí được giao và các quy định liên quan. Đồng thời tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng… và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
______

Số: 647/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Xét Tờ trình số 117/TTr-BVCHĐN ngày 23/3/2020 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sửa chữa thang máy và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa thang máy;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng như sau:

1. Kế hoạch sửa chữa tài sản:

- Danh mục sửa chữa tài sản tại Phụ lục số 01 kèm theo.

- Tổng kinh phí tối đa: 300.617.900 đồng (Ba trăm triệu sáu trăm mười bẩy nghìn chín trăm đồng), trong đó: Kinh phí dự phòng là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Nguồn kinh phí sử dụng: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa tài sản tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để xác định yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, lập và phê duyệt dự toán gói thầu, hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bảo hành tài sản, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ phê duyệt.

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH SỬA CHỮA TÀI SẢN CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

 

Sửa chữa thang máy

Hệ thống

 

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU SỬA CHỮA TÀI SẢN CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Sửa chữa thang máy

270.617.900

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 6/2020

Trọn gói

Năm 2020

 

Kinh phí dự phòng

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

300.617.900

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm triệu sáu trăm mười bẩy nghìn chín trăm đồng.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi