Chỉ thị 47-CT/TW lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 47-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

                                                                                  

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

______________

 

Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai công tác nhân đạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, trợ giúp kịp thời và thiết thực cho người nghèo, nạn nhân do thiên tai, dịch bệnh, những người dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hội từng bước được kiện toàn, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo; các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tình nguyện viên được chú trọng nâng cao về chất lượng. Công tác vận động nguồn lực, trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hiến máu nhân đạo ngày càng chuyên nghiệp, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, hiệu quả cao hơn. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ được quan tâm hơn; hợp tác quốc tế và phát triển ngoại giao nhân dân được duy trì, phát triển...

Tuy nhiên, kết quả, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội vẫn còn hạn chế. Một số hội chữ thập đỏ cấp cơ sở chưa chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về kiện toàn tổ chức, chậm đổi mới phương thức và mô hình hoạt động theo yêu cầu của tình hình mới. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của hội chữ thập đỏ, chưa quan tâm đúng mức đến việc củng cố tổ chức và công tác cán bộ hội; chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với hội.

Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới sẽ có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng ngày càng nhiều. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường và khó kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương; số lượng người cần trợ giúp sẽ tăng. Bối cảnh đó, hội chữ thập đỏ các cấp phải có sự đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đại hội hội chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Để đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội. Xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn, yếu kém và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, dự báo sát bối cảnh tình hình 5 năm tới. Đồng thời, trên cơ sở các định hướng, chủ trương của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác của hội chữ thập đỏ và căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động của hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Chú trọng kiện toàn tổ chức hội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Quan tâm phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo theo Điều lệ Hội, các quy định quốc tế đối với tổ chức nhân đạo quốc gia phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cửa đất nước ta.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn giới thiệu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, sức khoẻ, tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần quan tâm chỉ đạo để bổ sung, củng cố sớm trước đại hội.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ; vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phát động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội để thiết thực chào mừng đại hội.

4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV/2021 đến hết quý 11/2022; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III/2022.

5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

Nơi nhận:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Trần Quốc Vượng

 

thuộc tính Chỉ thị 47-CT/TW

Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Cơ quan ban hành: Ban Bí thưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:47-CT/TWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành:03/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quý III/2022, tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ VN lần thứ XI

Ngày 03/11/2020, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị 47-CT/TW về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, để đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn; Chú trọng kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định; Quan tâm phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước;…

Bên cạnh đó, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, sức khỏe, tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội.

Ngoài ra, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV/2021 đến hết quý II/2022; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III/2022.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Chỉ thị47-CT/TW tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi