Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tăng cường phối hợp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
SỐ 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 1999
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, NUÔI DẠY CON TỐT, NGĂN CHẶN
TÌNH TRẠNG XÂM HẠI TRẺ EM, ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM GÁI

 

Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trong những năm qua được Hội liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp: Truyền thông giáo dục về Công ước Quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em; truyền thông cuốn sách "Những đều cần cho sự sống". Thực hiện các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em đã thu được những kết quả đáng kể. Hội phụ nữ đã phát động hai cuộc vận động "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình"; "Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học" với các phong trào: "Li sữa, quả trứng dành cho trẻ em"; phòng chống suy dinh dưỡng; xây dựng hệ sinh thái VAC, tạo bữa ăn hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. Tổ chức các hội thi: "Kiến thức mẹ, sức khoẻ con"; "tuyên truyền viên giỏi về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em"... Xây dựng quỹ "Vì trẻ thơ"; quỹ "Học bổng Nguyễn Thị Định"; quỹ "Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai" để giúp đỡ và đỡ đầu trẻ em nghèo hiếu học.

Hoạt động của các cấp hội phụ nữ có tác dụng trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người mẹ, của gia đình, cộng đồng góp phần thiết thực cải thiện đời sống trẻ em.

Tuy nhiên việc thực hiện các quan điểm của Đảng về "Dành ưu tiên cho trẻ em", "Toàn xã hội chăm lo công tác trẻ em", việc thực hiện các mục tiêu chương trình vì trẻ em 1991-2000 còn nhiều bức xúc đòi hỏi còn có sự phối hợp và tập trung giải quyết theo tinh thần Thông tri 04/TT-BTC, ngày 30 tháng 7 năm 1998 của thường trực Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em".

Với ý nghĩa đó, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam thống nhất hành động về việc tăng cường phối hợp hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

 

I. YÊU CẦU PHỐI HỢP:

 

1. Nâng cao kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn hoá lành mạnh; tổ chức giáo dục, học tập cho bà mẹ, trẻ em; chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Đẩy mạnh lồng ghép phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em, kết hợp với việc thực hiện phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc" của Hội liên hiệp Phụ nữ, tập trung vào một số hoạt động chăm lo phát triển toàn diện cho con em, chú ý công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái phục hồi tái hoà nhập trẻ em bị xâm hại. Phát động phong trào với nội dung thiết thực từng thời kỳ nhằm động viên tất cả hội viên, từng gia đình, toàn xã hội tham gia xây dựng thế hệ mầm non, giải quyết những vấn đề bức xúc của trẻ em ngay tại địa phương.

3. Phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp và tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

 

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:

 

Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ nhau thực hiện các nội dung cơ bản sau:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, kết hợp với việc tuyên truyền Công ước Ce daw, thông qua các hình thức "Câu lạc bộ giáo dục gia đình", "Lớp học làm mẹ" phổ biến kiến thức khoa học về xây dựng gia đình, nuôi dậy và bảo vệ con; truyền thông cuốn sách gia đình với trẻ em.

2. Xây dựng và phát triển phong trào "Gia đình nuôi dạy con tốt", chăm lo cho sự phát triển toàn diện của con em, ngăn ngừa tệ nạn xã hội đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Phối hợp với các ngành ký kết và lồng ghép triển khai các chương trình: chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; tiêm chủng mở rộng; phòng chống suy dinh dưỡng; phổ cập giáo dục tiểu học; xoá mù và thất học cho trẻ em; phòng chống tội phạm; phòng chống trẻ em bị xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; phòng chống ma tuý...

3. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp cùng phát động phong trào mỗi đơn vị có công trình giúp đỡ trẻ em các địa phương khó khăn về nhà trẻ, mẫu giáo, khoa nhi đặc biệt là trong diện các xã nghèo, ưu tiên cho chương trình giúp đỡ trẻ em gái bị thiệt thòi.

4. Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ cho sinh hoạt "câu lạc bộ giáo dục gia đình", "Lớp học làm mẹ", lồng ghép các nội dung hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp với việc hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao năng lực về giới; kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; năng lực công tác xã hội; năng lực kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em.

5. Phối hợp tổ chức nghiên cứu một số vấn đề về gia đình và trẻ em; nghiên cứu, kiến nghị với Nhà nước bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Căn cứ Thông tư này Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp có kế hoạch chi tiết cho phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương mình để thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ban Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam hàng năm có hội nghị kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Thông tư này và thông báo tới các địa phương.

2. Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt các hoạt động nêu trong Thông tư liên tịch này, tổ chức hội nghị kiểm điểm theo định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện thông tư theo 6 tháng, 1 năm về Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp, đề nghị phản ánh về Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và Trung ương Hội liệp phụ nữ Việt Nam để nghiên cứu bổ sung kịp thời.

thuộc tính Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tăng cường phối hợp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái
Cơ quan ban hành: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Hà Thị Khiết; Trần Thị Thanh Thanh
Ngày ban hành:02/07/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư liên tịch này hết hiệu lực bởi Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN tại đây

tải Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi